Allerlei - jrg. 79-18

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 18
School van gebed
Sinds een jaar organiseert Evangeliegemeente Nehemia in Zwijndrecht een school van gebed, die op dit moment door zo'n 200 mensen wordt bezocht. Volgens de organisatoren "vraagt onze turbulente wereld om een nieuwe geïnspireerde generatie bidders. God wil u toerusten om net als Elia, Daniël en Nehemia een keer te brengen in een vervallen natie. Hij zoekt vandaag mannen en vrouwen die op de bres willen staan." Thema’s die aan de orde komen zijn: het verstaan van Gods stem, volhardend gebed, geestelijke oorlogvoering en de gaven van de Geest. In januari 2004 begint een nieuwe school van gebed die eenmaal per maand op een zaterdag wordt gegeven en een jaar zal duren. Informatie: www.nehemia.nl.

Protesteren
Je stem verheffen bij onrecht mag en moet. Zo vaak zwijgen mensen, omdat het onrecht hen niet treft. Het is altijd makkelijker de andere kant uit te kijken dan om je nek uit te steken voor iets of iemand. Ds. Martin Niemöller, verzetsman in Nazi-Duitsland zei eens over de Nazi’s: "Zij kwamen voor de communisten en ik sprak me niet uit, want ik ben geen communist. Daarna kwamen ze voor de Joden en ik sprak me niet uit, want ik ben geen Jood. Daarna kwamen ze voor de leden van vakbonden en ik sprak me niet uit, want ik ben geen lid van een vakbond. Daarna kwamen ze voor de katholieken en ik sprak me niet uit want ik ben een protestant. Toen kwamen ze voor mij en toen bleek er niemand meer over om zich uit te spreken.

Bethlehem
Bethlehem, de geboortestad van de Here Jezus, is onder de voet gelopen door moslims, na de zogenaamde Oslo-akkoorden van 1995. Islamitische fundamentalisten haten christenen net zoveel als ze de Joden haten. Arabische christenen worden door deze moslims verraders genoemd, die met Israël samenwerken. Als ze ooit oorzaak zijn van de bekering van een andere moslim dan staat daar de doodstraf op. Er volgt dan een barbaarse executie. Vijftig jaar geleden was 15% van de Arabische bevolking in het Midden-Oosten christen. Nu is dat nog maar 2%.
Arafat en de zijnen herschrijven vandaag de geschiedenis. "Welkom in het islamitische Bethlehem, waar eens de grote Palestijnse profeet, Jezus Christus, werd geboren". Mochten de weinige christenen daar dit willen corrigeren, dan zijn ze doelwit van islamitische vergelding.

De risico's van een dikke buik
Allerlei gezondheidstips zijn eensluidend: we zijn of worden te dik. Ook al die mannen met een dikke buik lopen kans op het vroeg krijgen van suikerziekte – diabetes 2 – ook wel ouderdomssuiker genoemd. Dat kan al kort na het dertigste levensjaar optreden, vanwege dat overgewicht. Ook harten vaatziekten kunnen het gevolg zijn van overgewicht. Meer bewegen, minstens drie keer per week een stevige wandeling, dus flink doorstappen, de trap nemen in plaats van de lift, en allerlei andere vormen van sport als fietsen en zwemmen, helpen mee het overtollige en levensgevaarlijke vet te verminderen.