Allerlei - jrg. 79-19

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 19
Amerikaans Christendom
Een grote meerderheid van predikanten en voorgangers geloven dat alternatieve religies en New Age de komende tien jaar een sterk groeiende invloed zullen hebben. Volgens een onderzoek door Ellison Research in Phoenix (USA) gelooft tweeëntachtig procent een sterke toename van niet-christelijke religies in de samenleving en vijfenvijftig procent denkt dat vooral 'New Age' veel ter rein zal winnen in de komende tien jaar. Het betreft hier een Amerikaans onderzoek onder predikanten bij de Methodisten, Lutheranen, Baptisten, en Charismatischen in de Verenigde Staten. Het toont aan dat men niet optimistisch is over de toekomst van het christendom in Amerika.


Liefde maakt vindingrijk
"Als de mensen in Frankrijk niet naar de kerk gaan brengen we de kerk naar ze toe", zei een Amerikaanse zendeling in Parijs. Hij besloot folders te verspreiden, waarop werd aangeboden dat men een video kon lenen over het leven van Jezus (verfilming van het Lucasevangelie). Hij stond zeer versteld van het enorme aantal positieve reacties. Franssprekende vrijwilligers bezorgden de videobanden aan huis. Wie positief op de film reageerde kon deelnemen aan een soort gespreksgroep in de buurt. Bijna iedereen was daartoe graag bereid en onmiddellijk startte er negentien huisgroepen. Dat aantal is nu reeds uitgegroeid tot meer dan zestig. De deelnemers waren het meest geroerd en aangesproken over wat de Bijbel zegt van Jezus. Zeer weinigen van de mensen heeft ooit een kerk bezocht. Conclusie: liefde maakt vindingrijk.


Dag van de doden
In de Amerikaanse staat Californië hield een vierde klas van een openbare lagere school de "Dag van de doden". Volgens het pamflet aan de ouders van 11 oktober jl. gaat het om dode familieleden en huisdieren. De geesten van de dode geliefden worden dan uitgenodigd de levenden als geëerde gasten te bezoeken, zegt het pamflet. Protesten van enkele ouders leverden niets op. De rechter had daags tevoren verklaard dat het om een 'acceptabel cultureel gebeuren' ging.


Radicale Hindoes
De Indiase staat Tamil Nadu heeft een wet aangenomen die "verandering van religie" verbiedt. Zij, die dit bewerken, kunnen drie jaar cel krijgen. Radicaal hindoeisme groeit snel in India en bedreigt de stabiliteit van het land. Er zijn zo'n 60.000 trainingskampen in het land waar radicale Hindoes worden opgeleid. Gevreesd wordt dat deze 'opgeleide' Hindoes hun christen- en moslimburen kunnen vermoorden op het moment dat daartoe opgeroepen wordt.
Bron: CFT