Allerlei - jrg. 79-22

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 22
Europese islam
De ‘Zionistische Wereldorganisatie’ waarschuwt, blijkens een artikel in de Israëlische kwaliteitskrant Ha’aretz, dat Europa snel op weg is Islamitisch te worden. Dit staat in een boek, dat onlangs uitkwam ter gelegenheid van een internationale conferentie in Jeruzalem, met de titel "Gids voor antisemitisme en terreur voor Joden in de diaspora". Er staat o.a. in dat een dialoog met moslims in Europa geen enkele zin heeft, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de Islam niets gemeenschappelijks kent met de joods-christelijke wortels van het democratische Europa.
Wat veertig jaar geleden begon als onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de ‘decadente westerse wereld’ te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In het bijzonder de goed opgeleide jonge moslims, die de taal van Europa spreken en die extremistische opvattingen aanhangen, vormen het gevaar. Zij verwerven grote aanhang onder jongeren in de Islamitische gemeenschappen overal in Europa.

Gebed om opwekking
"Ons land heeft een echte geestelijke opwekking nodig. Daarom steun ik van harte "De Mission America Groep (een Amerikaanse evangelisatie- en opwekkingsbeweging – ftv) en ik bid dat God dit werk zal gebruiken om een nieuwe golf van geestelijk ontwaken over heel ons land en over de wereld te brengen", schrijft Dr. Billy Graham.

Geheugenverlies
Bij het ouder worden vermeerdert de kennis maar gaat het geheugen achteruit. Daar kun je zelf veel aan doen: train het geheugen door actief bezig te zijn. Lees boeken, maak een uittreksel, los puzzels op, zoek niet naar de makkelijke routine maar naar de moeilijke variaties en veranderingen. Volg een cursus, doe veel aan lichaamsbeweging en houd de spieren soepel. Ga drie kwartier per dag in de frisse lucht lopen (stevig doorlopen!). Geniet van vrienden en onderneem iets met ze. Laat de televisie uit. Stop met roken. Eet veel fruit en drink veel water. Werk actief aan een gezond gewicht. Begin een hobby. En zo zijn er nog veel meer eenvoudige mogelijkheden om geheugenverlies tegen te gaan.

Vertrouwen
Het zendingsechtpaar Guus en Janny Bringsken, werkt al 48 jaar in de binnenlanden van Brazilië. Guus schrijft in de nieuwsbrief: "Toen Janny en ik 48 jaar geleden naar Brazilië vertrokken, was dat een vertrek in geloof. We hadden wel veel gehoord en gelezen over "de groene hel", maar toen we hier kwamen was alles heel anders. Hier ontmoetten we een harde werkelijkheid. We moesten in de praktijk leren: "Wees in geen ding bezorgd over uw leven, wat gij zult eten en over uw lichaam waarmee u het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding?" Wie vertrekt heeft al een beslissing genomen. Abraham nam de beslissing en vertrok. Het was een volledige overgave aan Hem die hem geroepen had. Elke morgen als we wakker worden is het weer een nieuw vertrekken. We moeten voortdurend onze houding tot God vernieuwen en Hem opnieuw vertrouwen"."