Allerlei - jrg. 79-26

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 26
Iraakse kerk groeit explosief
BAGDAD (ANP) - Het aantal kerkleden in Irak is explosief gestegen sinds een einde is gekomen aan het bewind van Saddam Hussein. Op verschillende plaatsen in het land leidt dat tot spanningen tussen christenen en moslims, zo hebben diverse Iraakse kerkleiders in gesprekken met het ANP gezegd.
Het is bijna een jaar geleden dat een eind kwam aan het regime van Hussein. ''Veel Irakezen hebben lang rondgelopen met vragen, maar durfden die niet te stellen'', zei Y. Yousif, een leider van de Vrije Evangelische Kerk. ''Onder Saddam was het verboden van godsdienst te veranderen. Veel mensen gaan op zoek naar de waarheid en vinden die nu in de christelijke kerk.''
De kerkelijk leiders zeggen de mogelijke invoering van de sharia (strenge islamitische wetgeving) niet te vrezen. ''De Amerikanen zullen dat niet toestaan'', stelde de Syrisch-orthodoxe priester A. Hana. ''En hun invloed zal altijd groot blijven'', voegde hij daaraan toe.
Bron: ANP

Protestantse kerk
Drs. L.P. Dorenbos van de Stichting Schreeuw om Leven hekelt de selectieve tolerantie van de PKN, waarbij de orthodoxie wordt uitgebannen en anderzijds homorelaties worden ingezegend. Hij roept op tot radicale terugkeer naar Gods woord en geboden, zodat bijbelse waarden en normen ons land weer leefbaar maken.

Wonden te hebben
Wonden te hebben en de pijn voorbij,
te kunnen lopen op doorboorde voeten,
of brood te breken met doorkliefde handen,
maar boven alles lief te hebben met een hart,
door smart gebroken, doorstoken met een lans...

Wonden te hebben zonder bitterheid,
te kunnen troosten met doorkwelde ziel,
of heel gewoon een mens maar aan te kijken
met een blik waarin het licht was uitgegaan, gebroken,
in een gehavend en geschonden hoofd...

Wonden te hebben en toch heerlijkheid,
binnen te gaan waar deuren zijn gesloten,
geloof te brengen waar de twijfel heerst,
erkenning waar verloochening regeert,
maar boven alles leven in het hart
waaruit de hoop was weggezonken...
Jean Bos

Mandela
Voormalig president van Zuid-Afrika zei onlangs in een interview dat hij er niet zeker van is of zijn naam staat in het boek van hen die de hemel mogen binnengaan. Hij is 85 jaar en zwak van gezondheid. "Ik wil ook niet naar hel, om daar eeuwig in het vuur te zijn. Ik kijk wel of er een afdeling van het ANC is in die andere wereld en zal me daar dan bij aansluiten".