Allerlei - jrg. 79-6/7 - Irak in de Bijbel

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
Irak in de Bijbel

Israël is het meest genoemde land in de Bijbel. Maar op de tweede plaats komt… Irak. De namen die daarvoor worden gebruikt zijn: Babylon, Babel, Land van Sinar, Mesopotamië en Ur der Chaldeeën e.a. Mesopotamië (Grieks) betekent: ‘tussen de rivieren’; dat zijn de Eufraat en de Tigris. De latere naam Irak betekent: ‘met diepe wortels’; dat is diepe wortels in de (bijbelse) geschiedenis.

De hof van Eden was in Irak
Gen. 2:10-14

Adam en Eva werden daar geschapen
Gen. 2:7-8

Satan verscheen daar voor ’t eerst
Gen. 3:1-6

Nimrod bouwde daar de stad Babel
Gen. 10:10

De mensheid stond op tegen God
Gen. 11:1-4

Daar ontstonden de talen, als oordeel
Gen. 11:5-11

Abraham kwam er vandaan
Gen. 11:31 – Hand. 7:2-4

Rebekka kwam er ook vandaan
Gen. 24:10-20

Jacob bracht er twintig jaar door
Gen. 27:42-45 en 31:38

Het was de eerste wereldmacht
Dan. 1: 1-2

De grootste opwekking was in Irak
Jona 3

Het drama van Esther en Mordechai
Esther

Een bijbelboek profeteert tegen Irak
Nahum

De Openbaring profeteert tegen Irak
Openb. 17 en 18

De oorlog tegen Irak bepaalt de hele wereld bij de toekomstige gebeurtenissen, voorzegd in de profetieën en waarbij Jeruzalem en Babel een belangrijke rol zullen spelen.