Allerlei - jrg. 79-6/7 - Waar zijn Saddams wapens?

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
Waar zijn Saddams wapens?

De directe aanleiding voor de tweede Golfoorlog was de overtuiging dat Saddam Hussein chemische-, biologische- en wellicht ook atomaire wapens zou bezitten. De wapeninspecteurs van de VN konden niets vinden. Tot nu toe hebben de Amerikaanse specialisten alleen maar vrij vage aanwijzingen aangetroffen die zouden bewijzen dat Irak ABC-wapens gehad zou kunnen hebben. Wel hebben ze de microbiologe dr. Rihab Taha, bijgenaamd dr. Bacil, en generaal Mohammed Rasheed, bijgenaamd mr. Raket, aangehouden. Maar veel concreets is er nog niet aan het licht gekomen. Waar zouden die wapens gebleven zijn?
Een Israëlische inlichtingendienst, DEBKA, onthulde onlangs dat Saddams wapens tussen de 10e januari en de 10e maart via Syrië naar Libanon gebracht zijn. In reusachtige tankauto’s zijn de massavernietigingswapens naar de beruchte Bekaa-vallei gereden en daar op een diepte van ongeveer dertig meter door Syrische legertechnici begraven. De grond erboven is weer omgeploegd en opnieuw beplant. Deze operatie was zo’n tien dagen voor de aanval op Irak begon, klaar. Minister Powell schijnt van Syrië geëist te hebben hem een kaart met de exacte locaties van de putten waarin de wapens liggen, te overhandigen.
Men is bang dat nu chemische en biologische wapens gemakkelijk in handen van terroristen kunnen komen. De aanslag in Saoedi Arabië heeft bewezen dat al-Qaeda nog springlevend is. De voortdurende pogingen van Islamitisch-Palestijnse terroristen om Israël binnen te dringen en daar aanslagen te plegen, bewijzen het gelijk van Israëls verzet tegen de routekaart van de G4. De wereld wordt er niet veiliger op. Steeds meer realiseren we ons de waarheid van wat David eens zong: ‘want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen’ (Ps. 4:9). En Israël zal zich steeds meer gaan realiseren dat de Tora zegt: ‘Zo zult gij mijn inzettingen opvolgen en mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen; dan zult gij veilig wonen in het land’ (Lev. 25:18). Overigens, als wij, hier in ons land, meer acht zouden slaan op deze regel van God, zou dat ook de veiligheid in ons land ten goede komen!

drs. Jan van Barneveld