Allerlei - jrg. 80-02

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 2
Christenen onder Arafat
In 1948 was 80% van de Arabische bevolking in Bethlehem christen, nu is dat nog maar 20%. Veel van de Arabische christenen in de Westbank en Gaza wonen liever in Israël dan onder de Palestijnse Autoriteit van Arafat, of onder Hamas of de Islamitische Jihad. Het hele gebied van Arafat c.s. telde 15% christenen, nu nog geen 2% meer. In het hele Midden-Oosten zijn de laatste jaren zo’n twee miljoen christenen weggevlucht. Ook op de Westbank en in Gaza worden zij verdreven, vermoord, verkracht, vervolgd en geïntimideerd. Het is ergerlijk als sommige christelijke leiders, ook in ons land, mee heulen in het koor om Israël daarvan de schuld te geven.

John F. Kerry
De democratische presidentskandidaat, John F. Kerry, is eigenlijk van Joodse afkomst. Zijn grootvader van vaders kant was een Jood, evenals zijn grootmoeder van vaders kant. Zij ging later over tot het Katholicisme. Kerry zelf is ook Rooms-Katholiek. Sinds 1984 is hij senator voor de staat Massachusetts. Hij heeft twee dochter en drie zoons. Kerry’s broer, Cameron, bekeerde zich 20 jaar geleden, toen hij trouwde met een Joods meisje, tot het Jodendom.
John Kerry gelooft dat de geschiedenis en het belang van de Verenigde Staten vereist, dat de VS een standvastige politieke koers in het Midden-Oosten nastreeft. Dat betekent ook vriendschap met en ondersteuning van Israël. Israël is de enige democratische natie en de belangrijkste bondgenoot in het streven naar vrede en rust in de regio. Amerika’s langdurige band van vriendschap mag nimmer wankelen, aldus de democratische presidentskandidaat.

Amerikaanse zwarten terug naar Afrika
Een groep van vijftig Afro-Amerikanen (zwarte Amerikanen) nam onlangs deel aan het jaarlijkse feest genaamd: de Afrikaanse Renaissance. Zij werden ‘gezalfd’ met gal van een koe door de leider van de Nazareth Baptist Church, teneinde hun terugkeer naar de Afrikaanse familie te bezegelen. Deze Nazareth Baptist Church is een syncretistische sekte, bekend als ‘Shembe’ die gelooft dat hun leider, Inkosi Vimbeni Shembe niet meer en niet minder is dan Jezus Christus zelf. Bron: CFT

Zeven uur slaap per nacht
Een goede nachtrust bestaat gemiddeld uit zeven uur slapen. In een recente studie bleek dat het sterftecijfer van mensen met gemiddelde slaaptijd van minimaal zeven uur per nacht het laagst is. Bekend is dat de meeste mensen 6 tot 8 uur slaap nodig hebben. Het is aangetoond dat een goede nachtrust de werkelijke leeftijd met drie jaar terugbrengt.

Achtduizend km per uur
Nasa heeft onlangs met groot succes een nieuw type straalmotor getest. Het onbemande vliegtuig, de X-43A, bereikte een snelheid van 8000 kilometer per uur, om vervolgens vierhonderd kilometer vanaf de kust van Californië in zee te storten. "Alles verliep volgens plan", aldus de NASA-woordvoerdster, Leslie Williams. De kosten van het project bedroegen 250 miljoen dollar. Nu kan een vliegtuig ontwikkeld worden dat met een snelheid van mach 7 in enkele uren om de wereld zal vliegen.

Feike ter Velde