Allerlei - jrg. 80-05

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 5
Amerikaanse schandalen in Irak
Amerika is nog steeds in een staat van shock dat zulke lage methoden zijn gebruikt in Irakese gevangenissen door militairen, die juist kwam om hen van dergelijke praktijken te bevrijden. Naast de meest gruwelijke martelingen vond ook seksuele mishandeling plaats. De meest lage smerigheid van mannen met mannen moest men bedrijven om deze moslims ten diepste te vernederen. Geen wonder. Dit soort Amerikanen is opgegroeid in een cultuur waar dergelijke dingen worden omarmd, bedreven en bewonderd. Voor mensen die zich in dit soort afwijkend seksueel gedrag hebben begeven zijn de foto’s geen shock. Ze zien het op internet, het is vrij te koop in winkels en zulke lui hebben er wellicht zelf al eens aan deelgenomen. Wat bovendien in de media meestal niet wordt vermeld is dat het lachende gezicht van een van de sadisten van een vrouw is, een vrouw in een Amerikaans legeruniform. De foto’s uit Irak zijn de foto’s die men ook in de pornografische bladen ziet. Zij die dit consumeren en zij die de wereld afreizen voor seksavonturen kennen die allemaal. ’t Is ook allemaal verkrijgbaar in de Westerse media, op videobanden, computerspelletjes en op dvd’s, aldus Pat Trueman, van de Family Research Council in de USA.

Vrouw in uniform
Voor de moslimwereld is een van de diepste vernederingen in de Abu Ghraib gevangenis de foto van een vrouw, soldaat Lynndie R. England, cipier in deze gevangenis, op de foto breed lachend en met opgestoken duim en wijzend naar de geslachtsdelen van een naakte Irakese gevangene. Dat mensen zo laag kunnen vallen. Dergelijke foto’s zullen moslims ervan overtuigen dat het ‘christelijke Westen’ moreel diep verrot is en men daarom niet anders moet doen dan de Jihad – de heilige oorlog van Allah – ertegen op te voeren. Vrouwen in het Amerikaanse leger is een verworvenheid van het feminisme. Amerikaanse christenen hebben zich er altijd openlijk tegen verzet. Het blijkt nu dat vrouwen de soldatenmoraal niet verhogen. Het tegendeel blijkt het geval.

Straf
Een geïrriteerde directeur klaagt tegen zijn adjunct onder een partijtje golf: "Toen ik een kind was stuurden mijn ouders mij soms zonder eten naar mijn kamer, als ik mij had misdragen. Maar mijn zoontje heeft zijn eigen kleuren TV, telefoon, computer, alle computerspelletjes en een cd-speler in zijn kamer". "Ja, hoe los je dat nu op?" vraagt de man. "Nou, ik stuur hem naar mijn kamer".

Tekenen der tijden!
Las vandaag in diverse media dat per 1-1-2006 het burgerservicenummer verplicht wordt gesteld. Dit in navolging van de UK waar de slimme kaart nu al wordt ingevoerd. Deze toekomstige BSK(aart) zal gekoppeld zijn aan een biometrisch kenmerk. We hebben het er in het verleden al vaak over gehad. Auto's kunnen pas rijden als er wegen zijn, telefoons kun je pas gebruiken als er een kabelnet ligt of voldoende zendmasten zijn. Gestimuleerd door het veiligheidsdenken is de infrastructuur nu zover gevorderd en de enorme investeringen voor apparatuur gereserveerd, dat biometrie straks probleemloos kan worden gekoppeld aan een uniek persoonsnummer en nog wat later aan cybernetica (chipimplantatie). Wat we al vele jaren rondbazuinen (sinds 1988) en door veel christenen als complotachtig en onrealistisch werd beschouwd, tekent zich nu af en het gaat allemaal razendsnel. Het jaarverslag van het College Bescherming Persoonsgegevens dat deze week werd uitgebracht loog er weer niet om. Het is gratis op te vragen en persberichten zijn te halen van de website www.cbpweb.nl Tijd dus om, naast de traditionele dogma's, binnen de kerken, ook aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp dat ongetwijfeld zeer diep zal ingrijpen in onze levens. De tijd voor zwijgen of terughoudendheid ligt achter ons.
Bron: Jaap Spaans, publicist

Arafat roept op tot terreur
Arafat riep de Palestijnen nogmaals op Israel – "de vijand" – te terroriseren. Hij deed dat op de 56e verjaardag van de "Nakba" – een Arabisch woord voor "de catastrofe" en refereert aan de oprichting van de Staat Israël. Zijn toespraak werd door de Palestijnse TV uitgezonden. De Zionisten en imperialisten hadden niet het recht de staat Israel op te richten. Onze Jihad strijders hebben de Nakba internationaal in herinnering gebracht. We hebben bewezen dat we met vastberadenheid voor ons land en onze heiligdommen kunnen strijden om ernaar terugkeren. De agressie van Israël is gericht tegen de krachten van de geschiedenis" Arafat eindigde met een citaat uit de Koran: "Zie welke kracht gij bezit om uw vijand, die een vijand van Allah is, te terroriseren".