Allerlei - jrg. 80-09

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 9
De toekomstige First Lady?
Maria Teresa Thiersten Simoes-Ferreira Heinz Kerry werd geboren in Mozambique, als de dochter van een Portugese arts. Ze werd opgeleid in Zwitserland en Zuid-Afrika. In 1966 trad ze in het huwelijk met H. John Heinz van de bekende Heinz tomatenketchup. In 1971 en 1976 werd deze gekozen in het Parlement. John Heinz kwam om bij een ongeluk met zijn vliegtuig. Hij liet een vrouw en 3 zoons achter. Vier jaar later trouwt Maria Teresa, op huwelijkse voorwaarden, met John Forbes Kerry. Nu presidentskandidaat voor de Democraten, toen de liberale senator van de staat Massachusetts. Zij bezit 500 miljoen dollar uit de nalatenschap van John Heinz. Na haar huwelijk met Kerry werd ze een uiterst linkse democraat. Hoe besteedt ze haar geld?
In de jaren 1995 – 2001 gaf ze vier miljoen dollar aan radicale groepen, zoals de Tides Foundation, die, weer via een andere organisatie, Saddam Hoessein hulp aanbood in het proces tegen hem. De Tides Foundation steunt ook groepen die ernaar streven meer moslims uit zogenaamde schurkenstaten in Amerika toe te laten, wat de regering Bush na 11 september aan banden heeft gelegd. Ze steunen ook de Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen, waarvan de leiders nauwe banden hebben met de Palestijnse terreurgroep Hamas.
Ook gaf ze financiële steun aan de National Lawyers Guild, die vroeger sympathieën had voor de communistische wereld en onlangs een van haar leden veroordeeld zag wegens hulp aan sjeik Omar Abdel Rahman in zijn contact met terreurcellen in Egypte. Deze sjeik was het brein achter de bomaanslag op het World Trade Centre in New York, acht jaar voor de definitieve verwoesting van het gebouw door Al Quaida. Verder steunt ze abortusorganisaties, gewelddadige homo pressiegroepen en revolutionaire groepen in het Zuiden van de USA. En dat allemaal met het geld van het overleden Republikeinse(!) parlementslid John Heinz.

Afschaffing abortus?
"Met de uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens, dat ‘het op dit moment noch wenselijk noch mogelijk is te verklaren, dat een ongeboren kind recht op bescherming van zijn leven heeft’, is een belangrijke stap gezet in de richting van de afschaffing van abortus", zegt drs Bert P. Dorenbos, voorzitter van de Stichting Schreeuw om Leven. "Met de toenemende aandacht voor en roep om de bescherming van de rechten van de mens en de recente Europese Grondwet die ondubbelzinnig stelt dat elke mens recht heeft op de bescherming van zijn leven en dat op geen enkele wijze discriminatie mag worden toegestaan, marcheert Europa in de richting van de afschaffing van abortus", zegt Dorenbos.

De wereldreligie
Van 7 – 13 juli vond in Barcelona de vierde vergadering plaats van het Parlement der Wereldreligies. De opening werd verricht door de Dalai Lama. De eerste conferentie ooit van dit "Parlement" werd gehouden in 1893 in Chicago en de tweede ruim honderd jaar later (1999) in Kaapstad. Er waren dit keer 8.500 deelnemers. Er werden over heel veel onderwerpen allerlei debatten, seminars en workshops gehouden. Dat zal best allemaal belangrijk zijn, zegt Helene Bos van ‘Serving the Nations’, maar het zou meer van waarde zijn indien men islamitische en boeddhistische land en zou oproepen ook de bouw van christelijke kerken toe te staan. Immers, islamieten en boeddhisten kunnen dat ook in het vrije Westen. Dan zouden christenen in die landen zonder gevaar voor hun leven en in vrijheid bijeen kunnen komen. Voorts meldt Helene Bos: "In 1999 was er in het programma een onderdeel waarbij religieuze wereldleiders naar de top van de Tafelberg in Kaapstad gingen voor een gebed. Dit gebed was gericht tot de machten van de lucht, het water, de aarde en het vuur. Niet lang daarna antwoordde deze machten met overstromingen in Mozambique, enorm grote bosbranden in verschillende landen, achter elkaar hevige tornado’s en een grote reeks aardbevingen. Demonische krachten hadden ook hun invloed in persoonlijke levens van christenen".

Israël boycotten?
Iemand schreef ons: Op 6 juli jl. was op Netwerk een zekere mevrouw Lodder van ICCO. Zij vond het nodig om producten uit Israël te boycotten, die uit de 'bezette gebieden' komen waar 'Palestijnen' werken en hun inkomsten van hebben. Deze mevrouw Lodder wil een wereldwijde en zeker een Europese boycot tegen Israël. Zij spreekt over 'bezette' gebieden, maar dat is onjuist. Tot 1967 was het gebied van Jordanië. Zelfs een overkoepelend kerkelijk orgaan als ICCO neemt de Palestijnse idee over dat Israël hen bezet. Wie zijn deze kerken die aangesloten zijn bij het ICCO? Wie is die mevrouw Lodder die deze anti-Israëlische boycot wil instellen. Kunnen jullie misschien door een artikel in het 'Zoeklicht' de mensen waarschuwen voor het ICCO, zodat zij kunnen protesteren in hun eigen kerken tegen deze anti-Israël houding?