Allerlei - jrg. 80-15

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 15
Oproep tot moord op alle Joden
Islamitische leiders hebben opgeroepen alle Joden waar mogelijk te vermoorden. Dit werd twee maal in drie dagen tijd uitgezonden op de Palestijnse televisie. De ‘geestelijken’ verklaren dat dit nodig is en dat het snel uitgevoerd dient te worden in overeenstemming met de islamitische leer, de Hadith, die van Mohammed komt. "Het uur van de wederopstanding kan niet eerder plaatsvinden dan dat de moslims de Joden hebben gedood. Zij zullen zich verbergen achter de bomen en de rotsen, maar die zullen zeggen: ‘O moslim, dienstknecht van Allah, hier is een Jood achter mij, kom en dood hem". Volgens de Palestijnse televisie is dit geheel in lijn met de islam en staat los van de conflicten over het land. In een vrijdagse preek zei sheik Ibrahim Madiras, onlangs uitgezonden op de Palestijnse televisie: "Moslims zullen de Joden doden! Verheug je erover! Verheug je, want het is Allah’s overwinning!"
Op 12 september jl. – twee dagen na uitzending van de preek – zei Dr. Mohammed Ibrahim Maadi: "We voeren deze wrede oorlog tegen de apen en varkens, zoals de koran de zonen van Sion noemt. Er is niemand op aarde die de Joden liefheeft, zelfs de bomen en de rotsen niet, alles haat hen. De dag van onze en Allah’s overwinning zal zeker komen".

Tegen de 'moderne' theologie
"Theologie is de wetenschap die de leer aangaande God bestudeert.
Menig theoloog zal het niet eens zijn met deze definitie. Menig theoloog zal het ook niet eens zijn met de boeken die verschijnen bij Teologia.
De wetenschap ondermijnt het christelijk geloof steeds verder. De historiciteit van de bijbel staat onder druk en hierdoor wordt de basis van het christelijk geloof steeds verder onderuit gehaald. In toenemende mate worden allerlei wetenschappelijk klinkende argumenten gebruikt die in werkelijkheid nooit bewezen zijn". Teologia heet de organisatie die boeken wil uitgeven tegen de ‘moderne’ theologie.
De overkoepelende naam is Moria, die zich al jaren bezig houdt met de uitgave van bijbelgetrouwe lectuur. De website heet: www.teologia.nl

Syrië een bedreiging
Syrië steunt het terrorisme tegen Israël. Dat is al jaren lang het geval. Er is een kantoor van Al Fatah in Damascus. Onlangs werd een Hamasleider in Damascus door de Mossad gedood. Hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor veel terreurdaden.