Allerlei - jrg. 80-17

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 17
Israël in het nauw
Israël en Europa liggen op ramkoers. Dat staat in een geheim rapport van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het document dreigt Israël de komende jaren af te glijden naar de status van een pariastaat.
De Israëlische legerradio heeft de hand weten te leggen op de notitie en berichtte er woensdag over. Het schrijven stelt, dat Israël zijn internationale legitimiteit dreigt te verliezen en kan eindigen in eenzelfde positie als Zuid-Afrika tijdens de laatste jaren van het apartheidsbewind. De kans bestaat dat Europa zijn economische gewicht in de schaal gaat leggen om druk op Israël uit te oefenen, aldus het rapport. Verder bestaat er een kans volgens het document dat de banden van Rusland en Azië met de Arabische wereld hechter worden. Dat zou ten koste kunnen gaan van Israël. Ook bestaat er bezorgdheid dat Moskou mogelijk druk op Jeruzalem gaat uitoefenen over zijn nucleair program.
Bron: ANP

Indonesië sluit 12 kerken
De plaatselijke overheid heeft in september 12 kerken in Bandung (West-Java) opdracht gegeven haar deuren te sluiten. Het bevel kwam nadat moslimleiders geprotesteerd hadden, omdat de kerken illegaal zouden zijn. Sinds 1993 hebben de betrokken gemeenten al vier maal vergunning gevraagd om een kerk te bouwen, maar elke keer werd de aanvraag afgewezen. De grond was gereserveerd voor woningbouw. Door de nood gedreven kwamen de christenen samen in particuliere huizen, totdat een moslimgroepering hiertegen protesteerde. Ook werden op 23 en 29 augustus diensten met grof geweld verstoord. Ds. Simon Timorason van de West Java Christelijke Gemeenschap heeft gezegd dat de kerken zullen proberen de kwestie langs de wettelijke wegen op te lossen.
Bron: Open Doors

Turkije blijft kerken pesten
Donderdagavond 23 september heeft de politie van de druk bezochte Turkse vakantiestad Bodrum de protestantse kerk gesloten. De voorganger van de Bodrum Genadekerk, Engin Ruran, werd op het politiebureau ontboden, waar hij te horen kreeg dat de Gouverneur van Bodrum opdracht had gegeven zijn kerk te verzegelen. Protest van de voorganger dat het tegen het grondwettelijke recht van eredienst is, mocht niet baten. Een half uur later werd de kerk verzegeld, zonder opgaaf van redenen. Ook werden kerkelijke attributen geconfisqueerd. Omdat vrijdag de Turkse rustdag is, lukte het Ruran niet meer, om hogerop zijn recht te halen. Hierdoor konden de diensten dat weekeinde geen doorgang vinden. Inmiddels is de maatregel van hogerhand teruggedraaid.
Bron: (Turkish World Outreach/Compass Direct)