Allerlei - jrg. 80-22

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 22
De Dalai Lama bezoekt Israël
De Tibetaanse spirituele leider de Dalai Lama zal dit jaar Israël bezoeken om een Boeddhistische stoepa (heiligdom) in de buurt van Arada in het zuiden van Israël te vestigen. De vestiging van het boeddhistische bouwwerk is gepland door de artiesten Ruth Katz, Ifrat Farshalom en Sefi Hanegbi, zo meldde het dagblad Ha’aretz.
Twee Tibetaanse monniken zijn er al op zondag geweest om een klein ritueel uit te voeren en voor de vestiging van de stoepa, vergeving te vragen aan planten en dieren. Katz zal in februari de Dalai Lama ontmoeten om advies te vragen aangaande de bouw en enkele voorwerpen van hem te verzamelen, die op de stoepa zullen worden geplaatst. Naar verwachting zal de Dalai Lama in juli Israël voor de vestiging van de stoepa bezoeken. Volgens de krant heeft Hanegbi ook een spiritueel centrum, genaamd ‘Desert Time’ (woestijntijd) in de buurt van Arada aan de grens van de woestijn van Judea opgericht. Het centrum biedt cursussen aan op het gebied van genezing, yoga en geneesmiddelen.

Nieuwe Bijbelvertaling
Ds. Willem Glashouwer schrijft aan de Bijbelvertalers van de NBV o.a. het volgende:
"Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om een opmerking te maken over uw vertaling van Romeinen 11:28: "…Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen…"
Helaas opnieuw een bevestiging van het eeuwenoude vooroordeel van de christelijke theologie dat de Joden Gods vijanden zijn vanwege de verwerping van Jezus. Met alle gevolgen van dit christelijk antisemitisme in de geschiedenis. Er werd een klimaat geschapen waardoor in de landen van het christendom miljoenen Joden konden worden vervolgd, mishandeld, beschimpt en afgeslacht. In het Grieks van Romeinen 11:28 wordt ‘God’ zelfs niet genoemd. Beter was het daarom m.i. geweest te vertalen: ‘Vanwege het evangelie: vijanden, vanwege jullie heidenen (om jullie een kans te geven), vanwege de verkiezing: geliefden; omdat de genade en de roeping Gods onberouwelijk zijn - Hij komt daar niet op terug, integendeel.
Ze zijn niet Gods vijanden geworden, maar altijd Zijn geliefden gebleven".