Allerlei - jrg. 80-24

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 24
Palestijnse moorden
Opnieuw is een Palestijn, de 36-jarige Mohammed Murshed al-Noubani, door andere Palestijnen gemarteld tot de dood erop volgde. Hij zou een spion voor Israël zijn geweest. De daders zijn van Fatah, de politieke groepering nu onder Abu Mazen, Arafats opvolger. Zijn handen waren geboeid en hij was naakt opgehangen aan een olijfboom. Zo werd hij twee dagen lang sadistisch gemarteld om hem tot bekentenissen te dwingen. Nadat men hem, daar achtergelaten, had gevonden werd hij naar een ziekenhuis vervoerd waar hij stierf. Hij laat een vrouw en drie jonge kinderen na. Zij durven niet meer naar school uit vrees aangezien te worden als kinderen van een verrader, ondanks de ontkenning van de beschuldigingen door de Al-Aqsa Martelarenbrigade. Tegen de driehonderd Palestijnen werden door eigen volksgenoten op dergelijke wijze vermoord sinds de intifada.
Bron: PHRMG

Onze criminelen
Iemand schreef onze redactie: "De overheid benadert criminelen tegenwoordig als echte ondernemers. Wanneer een dief een glassnijder koopt om in te breken, dan mag hij die kosten in mindering brengen, wanneer hij de buit moet terugbetalen. Als hij überhaupt al wordt gepakt. En wij naïevelingen maar denken dat het de taak van de overheid is om criminaliteit te bestrijden". En wie herinnert zich niet, voegen wij er nog maar even aan toe, de recente discussie in overheids- en belastingkringen over de aftrekbaarheid van het pistool dat een crimineel tijdens een roofoverval gebruikte. Of de zevenhonderdduizend(!) gulden die de moordenaar van Jan Hein op de overheid vorderde en heeft toegewezen gekregen voor de arbeid die hij in jarenlange gevangenschap heeft gedaan. Waar zijn we eigenlijk aangeland?

Paragnost Rostelli tot zegen in Rijssen
Het kleine zaaltje stroomde gauw vol met zo’n 120 mensen, ouderen en jongeren uit allerlei verschillende gemeenten, van Gereformeerde Gemeente tot Vol Evangelisch. Maar met allemaal hetzelfde verlangen: Jezus te volgen en Zijn Naam te verhogen. De grote discotheek naast het kleine gebouwtje, lag er nog verlaten bij. Zouden er veel mensen komen naar de occulte show van Rasti Rostelli? Er werd een lied ingezet met psalm 97 "De Heer regeert, dat de aarde juich!..Een vuur gaat voor Zijn aangezicht.." Eerst werd er gebeden in kleine groepjes. "We bidden voor Roland van de Berg (zo heet hij eigenlijk), en tegen de duistere machten achter hem." En zo spontaan klom er een intens gebed op tot God. Zo eenparig. Zo vurig. Daarna werd er weer gezongen en opnieuw gebeden. De tegenwoordigheid van de Here was zo merkbaar! Er was liefde en eenheid. De bijeenkomst op zich was al een geweldige zegen. Maar… hoe was het ernaast gegaan? Er waren 60 kaarten verkocht. Een kleine groep in een groot gebouw. Rostelli wilde 40 mensen op het podium hebben, maar die kwamen er niet. Rostelli vertelde toen dat hij zo niets kon beginnen. De show werd afgelast! De mensen konden hun geld ophalen bij de kassa. Ze kregen een consumptie aangeboden en konden naar huis gaan! De duistere machten konden geen krachten doen!
De Here overwint! Halleluja!
Bron: Reo-Nieuwsbrief