Allerlei - jrg. 80-25

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 25
Zorgen over praisemuziek
De bekende componist en zanger Graham Kendrick – we vinden veel liederen van hem in de bundel ‘Opwekking’ – maakt zich bezorgd over de oppervlakkigheid van veel nieuwere praiseliederen, de ‘Happy Worship’. Deze liederen spreken, volgens Kendrick te eenzijdig over de gevoelens van mensen en niet meer over zonde, bekering en vergeving. "Velen willen uit het leven vluchten en niet nadenken over zonde en schuld. Bij de aanbidding van God "hoort absoluut het terugtreden van het eigen-ik. We moeten dat niet verwaarlozen en goedkope refreinen vol herhalingen zingen", aldus Kendrick.
Bron: ND

Geweld op het web
Van een Islamitische website in Nederland:
“In Nederland leven circa 1,3 miljoen moslims. Een redelijke percentage, net zoals in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Engeland en Amerika. Wij begrijpen natuurlijk wel dat de meeste moslims niet echt veel zullen bijdragen aan de strijd, maar laten we ervan uit gaan dat 1% bereid zou zijn om de wapens op te pakken. 1% van 1,3 miljoen is toch 13.000 man. Als wij gaan kijken wat 19 man hebben aangericht op 11 september, dan zullen wij begrijpen dat we met 13.000 man veel kunnen bereiken. Bovendien hoeft er nu nog maar weinig te gebeuren of er zal een heksenjacht op de moslims ingezet worden. Zij zullen natuurlijk elk persoon met zwart haar, vooral Marokkanen en Turken, als moslims en kwaaddoeners gaan zien. Dit zal een groot deel van deze groep onze kant op jagen. Uiteindelijk zal dit toch beter zijn voor deze mensen. Sterven als moslim is immers beter dan verder leven zonder Islam!”