Allerlei - jrg.79-13

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 13
Gruwelen in de popmuziek
De Australische regering neemt stappen om het op de markt brengen van een CD [Once upon the Cross] van de popgroep Deicide te voorkomen. De CD spoort aan tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn ‘liedjes’ op de CD te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. De naam Deicide betekent: Dei = God en ‘cide’ komt van het Latijnse ‘caedere’, hetgeen ‘doden’ betekent. Wij kennen het van ‘insecticide’ – het doden van insecten.

Amerikaanse militaire strategie
De economie van Aziatische landen, na Japan nu vooral communistisch China, ontwikkelt zich enorm. Dat heeft ook grote strategische gevolgen voor Azië en de rest van de wereld. Want met de economische groei van China groeit ook de militaire macht van de dictatoriaal geregeerde natie. Het volk wordt onderdrukt. Onder de democratische president Bill Clinton zijn de ogen van het Amerikaanse volk een beetje dichtgegaan voor de dreiging van deze communistische dictatuur. Daarbij komt de nucleaire dreiging van Noord-Korea, de ontwikkeling van Pakistan en India als atoommachten en het plaatje voor een herziening in de Amerikaanse militaire strategie is rond. Nu nog draagvlak in het volk. De onderdrukking van volken door dictators interesseert in ons land maar weinig mensen.

Horoscopen zijn nep
Dagelijks worden door miljoenen mensen horoscopen gelezen en er zijn zelfs personen die er hun hele levensstijl op aanpassen. Maar horoscopen zijn onzin. Uit onderzoek is gebleken dat wat de astrologen dagelijks voorspellen nooit klopt. Dus astrologie is nep. Dit beweren twee Britse wetenschappers na een uitgebreid onderzoek onder tweeduizend 45-jarige mannen en vrouwen. Ze waren allemaal op bijna hetzelfde tijdstip geboren. Op het moment van hun geboorte stonden de sterren gelijk, dus moesten dezelfde horoscopen voor hen allemaal gelden. De onderzoekers keken zowel naar materialistische zaken als werk en inkomen, als naar mentale onderwerpen als IQ en creativiteit. Maar er werden tijdens het onderzoek helemaal geen overeenkomsten gevonden tussen de proefpersonen. De dagelijkse horoscoop kwam bij geen van hen ooit uit. Volgens de wetenschappers had er geen beter onderzoek naar astrologie gedaan kunnen worden. Als horoscopen kloppen, had dit nu bewezen kunnen worden. Maar dit was dus niet het geval. Astrologen reageerden boos.

Palestijnse terreur
De grote Palestijnse terreuraanslag in Jeruzalem met twintig doden en tientallen zwaargewonden heeft het Vredesplan, de Roadmap genoemd, getorpedeerd. De terreurgroep van Jasser Arafat, de Al Fatah, wil ook niet ontwapenen. De vraag doet zich ook voor in hoeverre Arafat persoonlijk verantwoordelijk is voor de oplaaiende terreur. Hij ziet zijn macht over de Palestijnen en zijn invloed in de wereld wegkwijnen en heeft zijn strijd met Abu Mazen gewonnen. De mogelijkheid dat Israël ook tegen Arafat persoonlijk gaat optreden, is weer een stap dichterbij gekomen. De zogenaamde Palestijnse veiligheidsdiensten, in feite het Palestijnse leger, moeten onder het gezag van Arafat weg. De nieuwe “premier” - Ahmed Qureia - zal de terreurgroepen van Hamas en Islamitische Jihad moeten ontwapenen. Tot nu toe weigerde Arafat dit.

Waarom Israël niet zal verdwijnen?
In een zeven hoofdstukken tellend boekje geeft Jaap Spaans antwoord op deze vraag. Dat antwoord wordt gegeven op een korte en bondige wijze, zeker niet langdradig maar betrokken. Als lezer word je meegenomen naar gebeurtenissen in een ver verleden, maar even later bevind je je weer in de actualiteit van vandaag, tot op de laatste ontwikkelingen voortkomend uit de oorlog in Irak.
Jaap Spaans schrijft over de mondiale politieke situatie, waar vanuit weer lijnen getrokken worden naar dat zo oude volk en het boek, de Bijbel, dat we door middel van dit volk hebben ontvangen. Daarbij steekt de schrijver zijn geloof niet onder stoelen of banken, maar geeft helder aan waarop en waarom hij geloof en hoop heeft. In dat geloof speelt Gods volk Israël een centrale rol. God heeft een plan met Israël, daarom zal Israël niet verdwijnen.
Dit boekje heeft veel informatie, is desondanks niet een zwaar boek voor specialisten, maar voor ieder makkelijk toegankelijk. Het geeft informatie die gebruikt kan worden in gesprek en getuigenis.