Als de tegenstand toeneemt…

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 23
Vooral in Amerika, maar ook steeds meer in Europa en in ons land, neemt de tegenstand tegen het christelijk geloof toe. Men stapt naar de rechter, onderneemt acties in het parlement, er zijn initiatieven van politici…en er wordt geen middel geschuwd om de haat te etaleren en het christendom in het publieke leven te elimineren.

Het was destijds schokkend om op te tekenen uit de mond van een Alkmaarse kantonrechter, dat de tijd was aangebroken dat christenen in onze samenleving maar eens moesten worden gediscrimineerd, zodat zij gaan voelen wat het dat betekent. Het ging daarbij in een televisiedebat – eind jaren ’70 – om zogenaamde homorechten. Er moest, volgens deze rechter, een einde komen aan ‘christelijke overheersing’ van de samenleving. Sindsdien zijn in heel de westelijke wereld de ontwikkeling snel gegaan. De opmars van antichristelijke en godvijandige krachten lijkt niet meer te stuiten. Alles wat herinnert aan het christendom moet worden uitgepoetst. Bij alles dat nog wordt gefinancierd met overheidsgeld moet de kraan worden dichtgedraaid. Er rukt een geest op die de samenleving rijp maakt voor uitsluiting van christenen op alle niveaus. Het doet soms denken aan de haat tegen de Joden in de jaren ’20 en ’30 die uiteindelijk leidde tot de grootste ramp aller tijden in het moderne Europa: de holocaust. Dat werd toen breed gedragen door academisch opgeleide mensen en wie het niet mee wilde maken keek even de andere kant op.

De vijandschap tegen het christelijk geloof in ons land is snel groeiend. Men schuwt ook de meest onzinnige argumenten niet om christenen in de beklaagdenbank te zetten. Men plaatst het christendom op één lijn met de islam en dicht ook christenen allerlei terreurdaden toe, met b.v. een verwijzing naar de bommenleggers in Noord-Ierland. Men duldt geen enkele tegenspraak, want dan komt er een felheid die bijna vuur spuugt. In ons Parlement gebeurde dat enkele maanden geleden nog naar aanleiding van een uitspraak door onze minister van Onderwijs, mevrouw Van der Hoeven.
Zij had in een kranteninterview gezegd dat het de overweging waard zou zijn om de argumenten van Intelligent Design, (Intelligent Ontwerp) afgekort ID (uitspraak ai-die), te betrekken bij de biologielessen op school. D66 vroeg onmiddellijk een spoeddebat aan in de kamer. Want hoe waagt de minister het om ervoor te pleiten dat ‘geloof’ zou moeten worden onderwezen bij de ‘wetenschapsles’. Want zij tastte het heilige geloof in de evolutietheorie aan en dat is onbestaanbaar. Sommigen riepen dat zo’n minister weg moest.

Alles moet zich onderwerpen aan de ‘geest van de tijd’ die ons denken bepaalt. Deze geest, deze ‘humanistische’ geest, wel te verstaan, is totalitair en wil het hele leven en de hele samenleving omvatten. Daarbij is het uitgangspunt: de autonome mens. Deze autonome mens bepaalt zijn eigen wetten, eist volledige vrijheid voor zichzelf op en duldt niets boven zich. Wat we zien is wat in die prachtige profetische psalm wordt beschreven: “Laat ons hun ( ‘hun’ is: Jaweh en zijn Messias) banden verscheuren en hun touwen van ons werpen” (Ps. 2:3).
De Nieuwe Bijbelvertaling zegt: “Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.”
Gods geboden, want daar gaat het hier over, worden ervaren als ‘juk’ en als ‘boeien’, waarvan een mens, de samenleving, moet worden bevrijd. Joden en christenen zijn de vertegenwoordigers van die geboden en daarom moeten die weg. Pas dan zal de samenleving waarlijk vrij worden. Dit wordt nu alleen nog maar rechtstreeks zo verwoord door notoire vrijdenkers en leiders van het humanisme, maar zo wordt breed gedacht. Dit is de geest die er was in de oude Grieks/Romeinse cultuur en waardoor christenen werden vervolgd en ter dood gebracht. Nu zegt uitgerekend een intelligente man als dr. Paul Cliteur, dat we naar die samenleving terug moeten, naar die Grieks/Romeinse cultuur van vóór het Christendom.
Het is veelzeggend dat juist zó’n man daarvoor pleit. Daar moeten we toch academisch denkwerk achter vermoeden. Uiteindelijk is hij hoogleraar in Leiden. Als bewonderaar van de grote Griekse filosofen – vooral Socrates – voert hij het debat aan in het ondermijnen van het christendom in de samenleving. Hij heeft onverwacht steun gekregen door een boek dat beweert dat Jezus Christus helemaal niet heeft bestaan, maar dat Hij dezelfde was als Ceasar, de Romeinse keizer. Nu werd rond 1850 de ontkenning van Jezus Christus als historische figuur ook gedaan, toen door de filosoof Bruno Bauer. Enig jaren geleden verscheen er een boek *) op de markt dat de ontkenning van Jezus Christus als historische figuur verder uitbouwt.

Humanisten schuwen de meest verschrikkelijke beweringen niet om ze vervolgens te presenteren als ‘wetenschappelijk onderzoek’ – net als Dan Brown deed met zijn Da Vinci Code **), die als populair-wetenschappelijk document – want dat ziet men erin – een bestseller is.
Francesco Carotta verklaart het wijdverbreide geloof in Jezus in de eerste eeuwen als een voortzetting van de Ceasar-cultus in het Romeinse rijk. Dat heeft hij aldus als stelling genomen, n.l. dat de Jezus van de evangeliën nooit heeft bestaan, maar dat hij gewoon keizer Ceasar is. Dat voor deze nonsens de apostelen hun leven hebben gegeven en de eerste christenen niet anders konden dat Christus verkondigen in die heidense Grieks-Romeinse wereld van toen en dat met de dood moesten bekopen, komt in het hele verhaal van Carotta niet voor. Dat tot op vandaag christenen in gevangenissen en martelkamers hun leven geven omdat ze weigeren hun geloof in Jezus te ontkennen, daarvoor is geen plaats in de nieuwsmedia.

Aan de universiteit van Groningen studeerde iemand af, die beweerde dat Paulus een handlanger was de toenmalige Romeinse regering en als een soort geheimagent de maatschappij omturnde met zijn brieven aan de christenen en hen zo won voor de Romeinse onderdrukkers. Christenen worden hierdoor een soort landverraders, Paulus voorop, net als de NSB-ers tijdens de Duitse bezetting. Als je maar genoeg – kennelijk hoe onzinnig ook – literatuur bij elkaar veegt kun je vandaag afstuderen aan onze universiteiten op de meest idiote onderwerpen. In de markt ligt het in ieder geval heel goed. Die markt koopt die boeken massaal. Als de samenleving nu maar lang genoeg hoort over wat die christenen nu eigenlijk geloven dan worden de geest rijp gemaakt voor de openbare uitsluiting van christenen in de samenleving. Het rijk van de Antichrist is in aantocht! Maar eerst moeten alle christelijke wortels in onze cultuur, zowel bij universiteiten als ziekenhuizen en bejaardenoorden worden uitgewist. Als het kon zou men liefst ook alle kunst vanaf begin 20e eeuw ontdoen van haar diepe christelijke inspiratie. Maar ja, dat gaat niet.

Maar de zo fanatieke afwijzing en openbare vijandschap tegen the christelijk geloof zal ‘beloond’ worden met de gesel van de islam in onze westerse cultuur, die een stervende cultuur is.

Er ontstaat een groot vacuüm, waarvan de Iranese president en ultraorthodoxe moslimleider, Khomeiny, enkele jaren geleden al zei: “Als de westerse cultuur haar fundament en richting kwijt is dan staat de islam klaar om haar het juiste alternatief te bieden.”

De kerken en elke individuele christen moet ervoor zorgen de fundamenten van het christelijk geloof te kennen en moet leren die fundamenten publiekelijk te verdedigen. Het is misschien een achterhoedegevecht, een betrekken van de laatste stellingen, maar het moet gebeuren. Tot op vandaag is het onheilspellend stil in de kerken als het gaat om het spreken in deze vijandige cultuur.

Feike ter Velde

*) Carotta, Francesco, Was Jezus Caesar? Over de Romeinse oorsprong van het Christendom, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2002, 432 pp., ISBN: 9059110692
**) Tijdspiegel Het Zoeklicht nr. 22 (jrg. 81)