Als een vuur

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 19
Jakobus 3 maakt ons attent op het feit dat er maar weinig verkeerde woorden nodig zijn om veel brokken te maken. Het kwade effect vermenigvuldigt zich als een vuur: het steekt ieder aan die in de buurt komt. Wie niet oplet, wordt er door verbrand en steekt een ander aan. Het leven van hele gezinnen, gemeenten, christelijke organisaties en families wordt verteerd door het vuur van woorden. Alles wat goed is en waar jaren aan gebouwd is, kan in een minimum van tijd stuk gemaakt worden. De slachtoffers van roddel zijn ontelbaar, maar de moordenaar gaat meestal vrijuit.

De tong is een wereld van ongerechtigheid. Zij is, veel meer dan enig ander lichaamsdeel, het instrument bij uitstek waar de invloed van Gods tegenstander zichtbaar wordt. Wie haar onder controle heeft, beheerst zijn hele lichaam, maar wie haar niet beheerst, ondergaat het negatieve effect ervan.

Het is huiveringwekkend dat heel dit proces gedirigeerd wordt vanuit de hel. Het woord ‘hel’ roept bij de Jood de gedachte op aan de Hinnon-vallei, een grote afvalberg van rommel en dode karkassen, die voortdurend in brand staat en waar niets bruikbaars meer is. Het vuur van de tong is het vuur van de hel. Zij verbrandt alles wat in de buurt komt. Zij is onder de orkestratie van satan en zijn demonen. Gladde woorden verbergen oorlog in het hart. Woorden werken als oorlogswapens, als zwaarden en dolksteken (Ps. 55:21; 59:7; 64:3). Het is gemakkelijker een wild dier te temmen dan de tong te bedwingen. Zij is een onberekenbaar dodelijk gif met onberekenbare schade als gevolg.

Jef De Vriese