Als jouw ogen opengaan (3)

Willem de Vink • 78 - 2002/03 • Uitgave: 10
En Hij spuwde in zijn ogen...
Marcus 8:23


Wees niet verbaasd als er vreemde dingen gebeuren wanneer Jezus jou bij de hand neemt. Jij wilt weg uit de sleur. Oké, daarvoor kun je bij Jezus terecht. Jij bent het zat om in 'n duistere wolk rond te lopen, zonder zin, zonder uitzicht. Gelijk heb je. Jezus is de eerste die wil bevestigen dat je uitzicht mag krijgen op een zinvol leven. Hij kan jou dat geven. Hij wil daar zelf garant voor staan. Hij wil je meenemen naar onbekende gebieden, als je Hem toestaat jouw leven te leiden. Maar kijk dan niet gek op als je schokkende dingen meemaakt. Zoals die blinde man uit Betsaïda. Hij werd gespuugd. Door Jezus.

Het was heel wat dat die blinde zich door Jezus liet leiden naar een plek waar-ie de weg niet wist. Een blinde is extra kwetsbaar in onbekend gebied. Nou ja, Jezus had hem bij de hand genomen, dus dat voelde wel veilig, als-ie het tenminste kon opbrengen om Jezus te vertrouwen. Mwah, dat ging wel goed. Stap voor stap achter Jezus aan, hand in hand, met een rumoerige menigte om 'm heen vol bekende en onbekende stemmen, tot ze op een plek kwamen waar het ruisen van de boomtoppen dichterbij te horen was dan-ie ooit had waargenomen. Geen probleem: Jezus' hand had hem gerustgesteld. Nu voelde hij hoe Jezus positie nam tegenover hem en het volgende moment — tuf — droop er speeksel van z'n gezicht. Wat nu? Waarom? Jezus die iemand spuugt? Jawel. Als je Jezus wilt volgen, zul je ook zijn smaad moeten delen. Jezus belachelijk gemaakt? Jij ook. Jezus gespuugd? Jij ook. Jezus aan het kruis? Jij ook. "Indien iemand achter Mij wil komen," zegt Jezus in Lucas 9 vers 23, "die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op." Waarom?

"Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking," zegt Paulus in Romeinen 8 vers 17. God wil onze overgave om met ons tot overwinning te komen. Die overgave gaat ver. Tot op het kruis, waar je sterft aan al je trots. In die trots, dat zelfbeschikkingsrecht dat we van nature zo graag willen vasthouden zit ons probleem. Je mag Jezus' hand vasthouden met het idee dat je er beter van wordt, maar je zult pas echt beter worden als je sterft aan de ergste ziekte: jouw eigen egoïsme. Dus spuugt Jezus de blinde in de ogen. Zodat hij mag gaan zien.

Willem de Vink