Als jouw ogen opengaan (5)

Willem de Vink • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
"Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen."
(Marcus 8:24)


Ooit weleens mensen als bomen zien wandelen? Dan mankeert er iets aan je ogen. Dat is het geval met de blinde van Betsaïda. Jezus heeft hem aangeraakt en vraagt hem vervolgens of-ie wat ziet. Ja: de mensen, die als bomen wandelen. Vreemde opmerking. Eerst blind, nu slechtziend. Blijkbaar is-ie nog niet helemaal genezen. Dit is de enige beschrijving in de Bijbel van een optreden van Jezus waarin het wonder in etappes gebeurt. Misschien wil het zeggen dat vernieuwing meestal een proces is. Het begint ermee dat je Jezus ontmoet en Hem toestaat dat Hij je bij de hand neemt. Dan neemt Hij je mee in een leven waarin je helemaal op Hem moet vertrouwen. Je wordt geconfronteerd met je eigen tekorten. Jezus is bij je. Hij raakt je aan, dat is duidelijk. Vervolgens moet je de vraag beantwoorden wat je nu werkelijk wil. Op dat moment gaan je ogen open. Dat is geweldig, al is het nog niet voldoende. Er is iets met je gebeurd dat effect heeft op jezelf, maar nog niet op je omgeving. Je merkt de verandering, maar daarmee heb je nog geen andere kijk op de mensen om je heen gekregen. Jezus moet verder met je gaan. Het proces is nog niet ten einde. Daarom moet de (ex-)blinde uit Betsaïda nog eens door Jezus aangeraakt worden.

Een gek verhaal? Er zijn veel mensen die andere mensen als bomen zien wandelen. Voor hen zijn mensen niet meer dan stomme verschijningen, die hen niets te zeggen hebben. Ze zien niet wat God in andere mensen ziet. En daarmee is Gods werk in hun leven onaf. Je kunt Jezus tegenkomen en er zelf door opgekikkerd worden, maar zolang dat niet jouw houding en zienswijze op anderen verandert, blijft God ontevreden. Veel mensen houden er een negatieve kijk naar anderen op na. Ze roddelen zoals een hond tegen een boom aan piest; alsof ze mensen als bomen zien. Jij en ik, wij maken ons daar allemaal weleens schuldig aan. De zonde vertraagt Gods werk. Het vernieuwingsproces dat God begon stagneert. Jezus moet ons opnieuw aanpakken.
Willen we dat? We hebben andere ogen nodig.

Willem de Vink