Alzo lief

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 25/26
Het meest bekende Bijbelvers is waarschijnlijk Johannes 3:16 ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.’ De komst van Gods Zoon op aarde wordt met Kerst herdacht. We staan weer even stil bij het waarom van Zijn komst.
God was de mens kwijtgeraakt, de mens was bij Hem vandaan gegaan. Dus kwam Hij naar ons, uit liefde voor u en mij. God gaf Zichzelf in Zijn Zoon prijs aan de dood voor onze zonde. Als dat geen liefde is, als daarin geen ontferming zichtbaar wordt. Zo is God, schrijft ds. Henk Schouten achterin dit nummer. In dit kerstnummer kunt u veel over Gods liefde lezen. Zijn liefde voor Israël, de Gemeente, onderdrukten en voor u en mij. In een relatie moet de liefde echter van twee kanten komen. Hoe lief heeft u God?
In dit nummer leest u ook twee artikelen over het bekende kerstlied ‘Stille Nacht’. Waar Johan Zijlstra ingaat op het ontstaan van dit mooie lied, schrijft Gert van de Weerd over de een andere regel uit dit lied: ‘aan een wereld verloren in schuld’. Ook dat is onderdeel van het kerstfeest. ‘Misschien moeten we deze keer wat minder het accent op het woord feest leggen en ons eerst voor God verootmoedigen.’ Ten slotte mogen weten, dat Hij de gemeente liefheeft met een hoopvolle liefde, schrijft ds. Theo Niemeijer. Er komt een moment waarop de Here als Bruidegom Zijn gemeente als Bruid thuis zal halen. Daar kijken zowel Bruidegom als Bruid hoopvol naar uit. Met deze hoopvolle liefde zijn beiden vervuld. Is deze liefde ook in ons hart aanwezig?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht