Amerikanen: Christus is niet de enige weg

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 5
Eén op de drie leden van de Amerikaanse Presbyteriaanse Kerk gelooft niet dat Jezus Christus de enige weg naar verlossing is, terwijl dit wel in strijd is met wat de kerk belijdt. Vooral predikanten denken positief over andere geloven, zo blijkt uit een onderzoek onder 3450 leden van deze kerk. Het onderzoek werd uitgevoerd door de kerk zelf, meldt Kerknieuws.nl.
Bijna de helft van alle predikanten is het niet eens met de stelling ‘alleen volgelingen van Jezus Christus worden gered’. Het aantal pastoraal werkers dat zich niet in deze stelling kan vinden is nog groter. Uit andere onderzoeken blijkt dat zeventig procent van alle Amerikanen niet gelooft dat het christendom de enige weg naar verlossing is. De Amerikaanse Presbyteriaanse Kerk telt ongeveer 2,1 miljoen leden.