‘Amerikanen willen gelovige president’

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 8
Volgens een nationale peiling in de Verenigde Staten willen de Amerikanen het liefst een gelovige president. Ruim zestig procent van de mensen met een mening vindt dat de president religieus moet zijn, bijna veertig procent vindt van niet. De Christian Post maakte melding van de peiling die is uitgevoerd door het SHU Polling Institute.
De meerderheid (66 procent) van de Amerikanen geeft echter tegelijkertijd aan dat de specifieke religieuze achtergrond van een kandidaat niet van invloed is op hun stemgedrag. Bijna 28 procent vindt deze achtergrond van zo’n belang, dat ze wel rekening houden met het geloof van de kandidaten. Hoewel 27,8 procent een minderheid is, staat dit toch voor bijna 34 miljoen mensen. “We denken dat we iets begrijpen van een politicus, wanneer we een idee hebben van zijn of haar geloof,” legt onderzoekster dr. Greeley uit.