Anti-semitisme

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Het anti-semitisme en de ordinaire haat tegen de Joden laait in heel Europa op. In het Midden-Oosten probeert Israël, ondanks alle dodelijke terreur, het hoofd boven water te houden. Als klein landje van bijna zesmiljoen inwoners tegen een vijandige Arabische wereld van meer dan honderdmiljoen. Ook in Nederland wordt de haat tegen Joden steeds sterker.

Voormalig fractieleider Ad Melkert van de PvdA stookte dat vuur nog verder op door te zeggen dat Europa landen hun ambassadeurs uit Israël moesten terugroepen. Dat kwam toen Israël na een enorm aantal bloedige Palestijnse zelfmoordaanslagen zich verdedigde door Palestijnse terreurgroepen zelf aan te pakken. Dat gebeurde pas nadat in de loop van een aantal maanden bijna vierhonderd burgers in Israël, waaronder veel kinderen, waren omgekomen.

De media in ons land bleven Israël steeds afschilderen als de agressor. In Amsterdam werd, in een anti-joodse demonstratie op 15 april 2002, geroepen om de Palestijnse terreurorganisatie Hamas met de schandelijke leus: “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”. Later hing een joodse vrouw in Amsterdam een spandoek uit haar venster met de tekst: "Er zijn hier geen Joden meer”. Honderdenvierduizend Nederlandse Joden kwamen om onder Nazi-terreur.

De joden in Nederland en elders in Europa vragen ons nu om een eerlijke en menswaardige behandeling.

Feike ter Velde