Antizendingswet Israël

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 1
Het Messiaans Actie Comité in Israël laat weten dat er onlangs wetsvoorstellen zijn ingediend in de Knesset (het Israëlisch parlement) die de godsdienstvrijheid ondermijnen, zo meldt IB-Nieuws van Stichting Israël en de Bijbel. Een kleine, maar volgens het MAC invloedrijke coalitie van ultra-orthodoxe politici heeft, soms in samenwerking met een seculiere collega, al meerdere malen geprobeerd deze vrijheid te beperken.
Een van de wetten die onlangs is ingediend in de Knesset is de Vooropgestelde Strafwet P/795, met het amendement – Verbod op preken en uitlokken van verandering van godsdienst – waarin geëist wordt dat: “Iedereen die preekt voor een individu of voor een groep en hen aanzet om van godsdienst te veranderen op welke wijze dan ook, gestraft kan worden met drie jaar hechtenis.”