Apóllos training instituut (ATI) in Suriname

Feike ter Velde / Redactie • 78 - 2002/03 • Uitgave: 14
Drie of vier jaar lang je vakantiedagen en vrije avonden gebruiken om een bijbelschoolopleiding te volgen. Jarenlang hebben velen zo in Nederland de Brandpunt bijbelschool gevolgd. Sinds 1994 hebben een paar honderd studenten dit aan het Apóllos Training Instituut dit Suriname gedaan. Vol enthousiasme hebben ze de lesstof van de brs. Orlando Bottenbley, Henk Bakker en John Boekhout doorgewerkt en betrokken op hun dagelijks leven.

Aan die toepassing wordt binnen de opleiding veel aandacht gegeven. Het gaat bij de vorming van geestelijke leiders niet om het vergaren van veel kennis die niets uitwerkt in de praktijk. "Kennis, kunde en karakter" wordt de studenten steeds voorgehouden.
Het accent aan de opleiding lag op degelijke, bijbelgetrouwe studie. Om die reden hebben zelfs voorgangers, docenten aan binnenlandse opleidingen, ja zelfs zendelingen samen met hun pupillen ook de studie gevolgd. Het ATI is in Suriname door het hele land bekend als middel om te lijken op de bijbelse figuur Apóllos, een man "doorkneed in de Schriften".

Meer dan 50% van de afgestudeerden van deze opleiding is werkzaam in de gemeenten als voorganger, gemeentestichter, oudste, diaken, bijbel-kringleider of kinder- of jeugdwerker. Een aantal afgestudeerden is actief in interkerkelijke organisaties. Wat misschien het meeste opvalt is de blije reactie van gemeenteleden: "de kwaliteit van de prediking is gestegen".

Het bestuur in Suriname zet zich in om het werk van dit instituut helemaal te 'versurinamiseren'. Deze zelfstandigheid was vanaf het begin in besluitvorming en zelfs in de financiering het geval. Vanwege de economische situatie in Suriname was het tot nog toe niet mogelijk om de studenten zelf alle kosten voor deze opleiding te laten betalen. Toch subsidiëren wij vanuit Nederland slechts 50% van de kosten die men in Suriname maakt.

Er zijn met afgestudeerden nieuwe cursussen ontwikkeld voor buiten Paramaribo. Een aantal afgestudeerden is doorgegaan via correspondentie cursussen en enkelen zijn in Nederland naar de EBS gegaan. Het is de bedoeling dat rond 2005 alle docenten in Suriname zelf beschikbaar zijn. Zo mag Stichting Apóllos in Nederland de Surinaamse gemeenten helpen zelf hun eigen gemeentekader te vormen.

Na 8 jaar kunnen we rustig zeggen dat het Apóllos Training Instituut een begrip is in de Surinaamse samenleving.
Wilt u meer weten over dit belangrijke werk, kijk dan op www.apollos.nl.