'Athe�sten steeds meer bestrijder van God'

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 6
Atheïsten zijn van loochenaars van God steeds meer veranderd in bestrijders van God. Dat betoogt Krijn de Jong op de site Habakuk.nu. Onder het mom dat men niet langer aan de goden overgeleverd wil zijn, beïnvloedt een kleine groep met succes de publieke opinie. Aartsbisschop Eijk schreef onlangs in de Volkskrant dat fanatieke atheïsten de Bijbel het liefst zouden voorzien van waarschuwingsstickers: 'Kan de geestelijke volksgezondheid ernstige schade toebrengen.'
Alles wat aan godsdienst herinnert zien de nieuwe atheïsten graag verdwijnen, te beginnen bij de publieke ruimte. Daarbij bedienen ze zich van de misleidende term 'neutraal'. Zo heeft een bewoner van de gemeente Binnenmaas de gemeente verzocht om de welkomstborden die verwijzen naar kerkdiensten bij de rand van het dorp te verwijderen, omdat er volgens hem een strikte scheiding van kerk en openbare ruimte moet zijn. Volgens De Jong ogen kerkgebouwen ook niet allemaal neutraal. "Zitten we straks weer in schuilkerken. Wanneer zal de seculiere kerk hier tevreden zijn?"