Auto versus Israël?

Johan Overvest • 84 - 2008 • Uitgave: 16
Inleiding
Sinds 2001 heb ik de website Verkeer en Leefomgeving.nl. Deze website wil mensen aan het denken zetten en oplossingen aandragen om verkeer en schepping weer in harmonie te brengen. Toen ik bezig was met het verzamelen van informatie voor mijn website, kwam ik een verbijsterend anti-Joods verband tegen. Namelijk dat de auto geweld tegen Israël aanwakkert. Om hier licht op te werpen, blik ik terug op onze geschiedenis. Hoe is dat zo ontstaan en zou er wat aan te doen zijn?

Auto-liefde en Jodenhaat
In de begintijd van de auto, toen die nog de luxe-wagen werd genoemd, was er veel aardolie beschikbaar uit de Amerikaanse staten Texas en Pennsylvania - dat zijn oliebronnen die nu zo goed als leeg zijn. Toen kwam Ford. Hij zorgde er voor dat de elitaire luxe-wagen werd tot een vervoermiddel van iedereen. Hij was echter ook een Jodenhater: hij gaf zelfs een blad uit dat de Joden beschuldigde van allerlei kwaad. Dit blad heette de Dearborn.
In Europa was een groot bewonderaar voor Ford, namelijk Hitler. Hitler beloofde aan de Duitsers dat ieder Duits gezin een auto moest kunnen aanschaffen. Hij richtte de Volkswagen op, die hij, net als Ford, aan de lopende band liet maken. Iedereen weet dat Hitler de schuld van allerlei Duitse problemen in zijn tijd aan de Joden gaf. Dus de twee grootste introducenten van de auto: Ford in Amerika en Hitler in Duitsland waren beide felle Jodenhaters!

Van Joden-haat toen naar Israël-haat nu…
Als reactie op de antisemitische ontwikkelingen in Europa en omstreken ontstond in 1948 Israël. Arabieren waren tot voor een eeuw terug redelijk tolerant voor Joden. Joden werden er altijd geduld en erkend als minderheidsgroep met een eigen God. In de Koran staat zelfs dat het Heilige Land voor de Joden is. ‘En toen Mozes sprak tot zijn volk: O mijn volk, gedenkt de weldaad van Allah over u, daar Hij onder u profeten gesteld heeft en u tot koningen gemaakt heeft en u gegeven wat Hij aan geen enkel der wereldwezens gegeven heeft. O mijn volk, gaat het heilige land binnen, dat Allah voor u beschreven heeft’, Soera 5:20,21.
Toen Israël ontstond, werden de Arabieren plots fel tegen een (westerse) Joodse staat. Want ze menen dat hen, als nazaten van Ismaël, de verbondsbelofte toebehoort. Dat is hun vervangingstheologie. Deze haat werd nog aangewakkerd doordat verscheidene Arabische leiders aan de macht kwamen met hulp uit het ‘westen’ (vanwege Koude Oorlog- en oliebelangen).

Olie voor auto's…
De energie om auto's te laten rijden kwam vroeger van Amerikaanse olie. Later werd echter veel olie gevonden in het Midden-Oosten (en de Arabische landen leveren nog steeds veel olie). Het maakte dat er veel geld naar de Arabische wereld vloeide en nog steeds vloeit. Er ontstonden daardoor superrijke oliesjeiks en rijke Arabische oliestaten.

… = Azijn voor Israël?
Door de haat tegen Israël zette het Midden-Oosten haar olie in als machtsmiddel. In de jaren ’70 van de vorige eeuw weigerden ze olie te verkopen aan elk land dat Israël gunstig gezind was (de olieboycot). Later bleek dat ze effectiever hun vele geld, dat ze met de olie verdiend hadden, konden inzetten tegen Israël: door er wapens en propaganda mee te kopen.

Tussen twee haakjes:
Men gaf Israël er natuurlijk de schuld van dat de Arabische bevolking arm bleef (uitzonderingen daargelaten). Echter, het vele geld dat de Arabische wereld verdient, hadden en kunnen ze goed inzetten voor hun bevolking. Met ontziltingsinstallaties kan zeewater geschikt worden gemaakt voor irrigatie. De landbouwgrond die ermee beschikbaar komt, kan genoeg opleveren voor alle Arabieren. Zelfs voor de Palestijnen, als mede-Arabieren, hadden in goede huizen kunnen wonen op één van de vele woestijngronden van Arabië. Ze zijn daarmee mede-slachtoffers van het egoïstische antisemitisme.


Hoe kan dit?
Het opvallende is nu, dat de nog steeds toenemende vraag naar olie ontstond door de inzet van Ford en Hitler. Echter, tijdens het leven van beide mannen was nog niets bekend van het ontstaan van rijke anti-Joodse olielanden. Toch heeft het ene (hun uitvinding), het andere (een vloek over Israël) veroorzaakt.

Wandelen…
Hoe kan onze liefde voor Israël een zegen opleveren? Wellicht kunt u bidden voor een Israël-vriendelijke uitvinding die geen olie nodig heeft. Een opvolger voor de auto? Want als het verbruik van olie vermindert, helpt dat Israël. Denk daar maar eens aan wanneer u eens naar de winkel toe wandelt of fietst.

… = een zegen voor Israël?
Of zou de sleutel tot ons verstaan in Efeze 2:10 liggen? ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen
Wonderlijk, want is daar niet opeens de klimaatcrisis? Met het klimaatbeleid komt er zomaar geld en goede wil beschikbaar om olie te besparen…! Hoe kan dat; is dat soms van tevoren bereid voor ons? Dan hoeven wij dus slechts te wandelen: benut blij en dankbaar de mogelijkheden om olie en energie te besparen, zodra u die krijgt! Loof de God van Israël!

Johan Overvest
www.VerkeerEnLeefomgeving.nl