Avontuurlijk geloofsleven

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 11
“Kies voor het leven", was het advies van Abraham en Sara. Hun geloofsavontuur begon op hoge leeftijd. Een grootse gedachte van de Here, om een bejaard echtpaar zonder kinderen te roepen, waardoor de gehele wereld gezegend zou worden. Paulus geeft ons een bemoedigend antwoord hierop in 1 Corinthe 1:26-31.

In Hebreeën 11:8 staat: zij gingen op reis, maar wisten niet waarheen. Iedere stap was in geloof, zonder kompas en verdere uitleg, maar wel met duidelijke beloften (Gen. 12:2,3,5). Er staat zo mooi: zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaän. We weten niets van hun lange reis, maar wel dat ze veilig aankwamen en daar gaat het om.

"De Here zorgt voor ons", zegt Abraham, als hij een tamariskboom plant in de woestijn (Gen. 21:33).

"De Here voorziet", zegt Abraham, vóórdat hij zijn geliefde zoon van het altaar haalt (Gen. 22:14).

"De Here openbaart", want Abraham wist meer over Sodom dan Lot, die erin woonde (Gen.18:21,22).

Hij kreeg zelfs inzicht van de dag waarop God Zelf op deze aarde zou wandelen (Joh. 8:56).
Wat een bemoediging voor zijn hele nageslacht.

Dit Kanaän-leven is nu voor ons allemaal weggelegd, als wij gaan ontdekken, dat Christus in ons woont (Gal 2:20) en we vanuit deze overvloedige erfenis gaan leven. Paulus roept ons op om hem na te volgen, zoals hij Christus navolgde (1 Cor. 11:1). Dan wordt ons leven een geweldig avontuur en tot grote zegen voor deze wereld.

Johan!