Bent ú er klaar voor?

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 20
Verder in dit nummer staat er een verslag van de Toog- en ontmoetingsdag die we op 13 september hier hebben gehouden. Niet alleen de sfeer was erg goed, ook de inhoud stond als een huis. Met het thema ‘Jezus zal zeker komen’ werd duidelijk gemaakt dat we klaar moeten zijn om Hem te ontmoeten. Een duidelijker oproep tot bekering en tot levensheiliging kan ik niet bedenken: Bent ú klaar om de Here te ontmoeten. Want Hij kan ieder moment komen om Zijn Bruid op te halen.
Deze boodschap moeten we dan ook zeker niet voor onszelf houden. Wanneer Aad van de Sande spreekt over de gevolgen van de komst van de Here Jezus, heeft hij het ook over hen die achterblijven. Dan gaat het vaak over mensen die een goed leven leiden, klaar staan voor de zwakkeren en verantwoord omgaan met het milieu. Het gaat dan helaas ook vaak om mensen die ons dierbaar zijn, om ouders of kinderen, broers of zussen, buren en goede vrienden.
We hebben nu nog de kans om met hen over Gods liefde en Zijn genade te praten. Nu kan er nog gezaaid worden. We zien hiervan een voorbeeld in het verhaal van Omar. De moeder van een goede vriend sprak met hem over het Evangelie en gaf hem een Bijbel. En hij vond Jezus.
Wanneer ik hoor dat er tijdens de Toogdag mensen de Here als Verlosser hebben aangenomen, dan raakt dat mij. Dan is deze dag de moeite waard geweest. Nu rust op ons, op u en mij, de taak om hen die ons lief zijn te vertellen van Verzoening, Vervulling en Verwachting.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht