Bent u erfgenaam? - Toogdag 2005

Bastiaan en Adriëlle Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 14
De auteur van het artikel over de Toogdag 2004 eindigde vorig jaar met: ‘Zo de Here wil mogen we elkaar ook volgend jaar weer ontmoeten.’ Op 10 september jl. heeft de Toogdag 2005 plaatsgevonden. Er wáren veel ontmoetingen! Vanuit het hele land kwamen ruim 2000 mensen toegestroomd om deze dag te vieren. Bovenal was het een dag waarop God werd ontmoet.

Het thema van deze Toogdag was: ‘Een Geweldige Erfenis’. Ds. Henk Schouten sprak over een geweldige erfenis voor de gemeente. Uit de zonde die ieder mens heeft geërfd, wijst Jezus de weg. Zijn weg leidt naar het eeuwige leven met God, waarbij we de Heilige Geest als onderpand ontvangen hebben voor onderweg.
Ds. Arie van der Veer maakte duidelijk hoe we deel krijgen aan deze erfenis. We moeten erkennen dat we de erfenis niet hebben verdiend. Zo mogen we nederig naar God gaan, en Hem belijden dat we Hem willen dienen. We worden erfgenamen van God doordat Jezus de beker van de gramschap van God die we verdiend hebben inwisselt voor Zijn beker, die overvloeit van genade.
Drs. Jan van Barneveld sprak over de geweldige erfenis voor Israël en de rol van de gemeente hierbij. Het is van groot belang dat de gemeente Israël biddend begeleidt tot zijn erfenis. De gemeente heeft ontferming ontvangen, opdat ook Israël ontferming ontvangt.

De dag werd geleid door ds. Theo Niemeijer. Muzikale medewerking werd verleend door Judith Sportel met haar schitterende stem, het Holland-koor o.l.v. Jan Quintus Zwart en diverse andere bekwame musici. Vol enthousiasme werd er gezongen en gemusiceerd tot eer van God.

Voor de kinderen was er een apart programma, dat georganiseerd was door Stichting Exalt. Ze zongen liedjes, deden o.a. het zwembandenspel en de ballonnendans en luisterden naar een verhaal. Tijdens de middagsamenkomst lieten ze de volwassenen horen dat ze aan de kant van Jezus staan!

We kunnen terugkijken op een gezegende Toogdag. We hopen dat u er zo de Here wil volgend jaar weer bij bent!

Bastiaan en Adriëlle Schouten