Berichten - jrg. 78-14

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 14
Ayub Masih in veiligheid gebracht

Ayub Masih, een Pakistaanse christen die ter dood was veroordeeld wegens belediging van Mohammed, en die op 15 augustus jl. door het Opperste Gerechtshof werd vrijgesproken, bevindt zich sinds kort in een veilig Westers land. Hij moest uit Pakistan vluchten omdat fanatieke moslims gezworen hadden hem te doden. Aangezien fanatieke moslims ook in het Westen actief zijn, wordt de naam van het gastland niet bekend gemaakt. Autoriteiten in Pakistan waren al bedreigd en gewaarschuwd de godslasteraar niet te laten ontsnappen. Masih is 31 jaar oud.
Open Doors


George W. Bush Jr.

Onlangs zei de Amerikaanse president, George W. Bush: "Onze natie werd gesticht door wijze mannen, die zeer nederig waren. Door onze hele geschiedenis heen, in tijden van gevaar, hebben we het altijd van het gebed verwacht. We zijn voor veel kwaad behoed, dankzij de verhoring van onze gebeden. We kennen niet alle plannen van onze Maker, noch eisen we onze rechten bij Hem op. Maar het is belangrijk dat wij steeds even stilstaan om eraan te denken Wie ons bijstond in het verleden en Wie onze hoop is voor de jaren die komen. De eerste president, die het Witte Huis bewoonde kwam hier aan met een gebed. De tweede nacht schreef hij, president John Adams, een brief aan zijn vrouw met daarin een gebed, dat de Hemel dit huis zou zegenen en allen die erin verblijf zouden houden. Eén van zijn opvolgers, Franklin D. Roosevelt, achtte dit gebed zo belangrijk dat hij het liet graveren in het marmer van de schoorstenmantel in dinerzaal. Daar kunnen we het vandaag nog steeds lezen".


Ronald Reagen

"Ik geloof met mijn hele hart, dat wanneer we ons inzetten voor onze vrije natie, wij ook de levende God daarmee dienen. We hebben Gods leiding nodig om de natie te leiden. Maar we mogen niet verwachten, dat Hij ons land zal beschermen in de crisistijd als we Hem aan de kant hebben gezet in ons dagelijks leven".