Berichten uit kerk en wereld - jrg. 75-02

Joop Schotanus • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 2
Hemelvaartsdag op het Brandpunt
Een korte aanvulling op de uitnodiging in nummer 26 van Het Zoeklicht. Het betreft de zendingsdag van de Africa Inland Mission (AIM) en de New Tribes Mission (NTM). Ondertussen is het geregeld dat Gospel Recordings via haar voorzitter Hans van der Steen een aandeel in het programma zal hebben. Bovendien zal Hans ook zorgen voor de muzikale begeleiding. Aankomst voor ontvangst met koffie e.d tussen 9.30-10 uur. Het programma gaat door tot 13.00 uur. Er is een speciaal programma voor kinderen vanaf 4 jaar. Moeders met jongere kinderen kunnen onderling iets regelen. Over het zendingswerk van de NTM zullen Nanne en Wilma Groot verslag doen. Verder hopen wij van ooggetuigen een verslag te krijgen van het werk van de Buitendijks in Kampala. Van Anneke Riemersma krijgen we een verslag over de stand van zaken bij de AIM.

Algehele leiding door ondergetekende. Na afloop is er nog gelegenheid voor verdere informatie bij de stands. U zult de datum misschien al in uw agenda gezet hebben. Een goede gelegenheid om bij de Zending betrokken te zijn.

Ds. W.J.J Glashouwer full-time bij CVI
Per 1 juli a.s. hoopt broeder Willem Glashouwer zich helemaal te gaan inzetten voor Christenen voor Israël. Als dienstdoend predikant van de Ichtus wijkgemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk in Katwijk hoopt hij per die datum met vervroegd emeritaat te gaan, d.w.z. de rechten als van een emeritus-predikant te krijgen. Hij is 54 jaar oud. Voortaan gaat Ds. Glashouwer leiding geven aan de gehele internationale beweging. Ook zal hij als internationaal woordvoerder optreden. Het gaat hierbij om de afdelingen: USA, Canada, Duitsland en het onderhouden van contacten met Israël. Voor Nederland blijft hij ook beschikbaar voor spreek- en preekbeurten.

Voorkom verslaving
De Nederlandse stichting Voorkom, werkzaam op het gebied van alcohol, drugs en gokpreventie, heeft ook het afgelopen jaar een sterke toename gezien van preventieve projecten op scholen in ons land. Verleden jaar vonden 1401 van dit soort projecten plaats en in het jaar 1997 waren dat 1236. Het jaar daarvoor 910, waarmee er een duidelijke groei zichtbaar wordt in de afgelopen drie jaar.

Fusie Cama en Baptisten
Een fusie tussen de Cama Parousia Gemeenten (CPG) en de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland komt naderbij. Tijdens de ontmoetingsdag van de Broederschap werd duidelijk dat het draagvlak voor een samengaan groot is. De CPG telt 15 gemeenten met ongeveer 2000 gedoopte leden. De BBN telt 30 gemeenten met ongeveer 3800 leden. Het eenwordingsproces begon in 1997 toen een commissie werd ingesteld die alle voors en tegens in kaart moest brengen. Een samengaan met de Unie van Baptistengemeenten (waar het merendeel van de Baptistengemeenten in Nederland bij is aangesloten) ligt heel wat moeilijker. De BBN meldt dat de contacten met de Unie "aarzelend plaats vinden op voorgangersniveau". (Uit: Uitdaging)

Radiocomplex door brand verloren gegaan
Het radiozendstation van Sango Malamu in Kinshasa is tengevolge van een brand, waarschijnlijk door kortsluiting, onbruikbaar geworden. In het verleden heeft ook een Nederlandse deskundige mee geholpen aan de installatie, uitbreiding en vernieuwing van de apparatuur. Met dankbaarheid kon de Cama melden dat temidden van al het oorlogsgeweld de verkondiging via de radio voortgang kon vinden. Men hoopt uit een ander gebied een radiozender over te plaatsen naar Kinshasa, zodat het radiowerk spoedig voortgezet kan worden. De materiële schade is groot.

Joop Schotanus