Berouw

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 21
Ezau had tranen, maar geen berouw. Hij had verdriet over de gemiste erfenis, maar geen innerlijke verandering. Hij mistte de hartsgesteldheid van onderwerping aan God. Berouw is meer dan spijt over de gevolgen voor mijzelf. Berouw houdt zich niet bezig met mijn gemiste kansen. Berouw maakt zich niet bezorgd over mijn eigen verlangens. Berouw ligt niet wakker van de pijn en het verdriet dat ik onderga. Berouw is: "Tegen U, U alleen heb ik gezondigd." Berouw is overspoeld door de schade die de ander heeft opgelopen. Alleen dat berouw brengt inkeer tot heil. De rest is hooguit een heleboel verdriet.

drs. Jef De Vriese