Beste Redactie

Bastiaan Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 4
Hoe staan biologen in Wageningen tegenover de evolutietheorie?
Hoe staan biologen in het algemeen tegenover de evolutietheorie?
Vinden ze het de waarheid? Of is het enkel een theorie? Een aantal vragen waar u zich misschien niet concreet mee bezig houdt, maar die wellicht wel interessant zijn om eens over na te denken. Hier wil ik het over hebben.

Wanneer ik mensen vertel over mijn studie biologie wordt er vaak gezegd:
“Het zal wel moeilijk zijn om als gelovige staande te blijven tussen al die ongelovige mensen”.
Of:
“Kom je niet in de problemen als creationist, wanneer wetenschappers om je heen ervan uitgaan dat de evolutietheorie de waarheid is?”

Het antwoord op deze vraag wil ik illustreren met behulp van een voorbeeld. We volgden colleges over de geschiedenis van de biologie. Uiteraard kwam ook de evolutietheorie hierbij aan de orde. Wij studenten voelden de behoefte om eens met elkaar door te praten over dit onderwerp. Dit werd door de betreffende docent opgepikt en deze organiseerde een college waarin er ruimte was om over een stelling na te denken. De stelling luidde als volgt:

“Door de evolutietheorie van Darwin is het geloof in een goddelijke schepping overbodig geworden.”

Zo daar staat het dan! Wij als gelovigen voelden ons geroepen om deze stelling maar eens goed te gaan aanvallen. Wij waren met ons vieren en allemaal gelovig. Nadat we flink over de stelling gesproken hadden moesten vier groepjes hun ‘uitkomst’ met de groep delen. Ook ons groepje was hiervoor aangewezen en we zetten ons schrap!

De eerste groep zei:
“Wanneer de theorie bewezen is, wat nog niet zo is, maar binnenkort wel zal gebeuren, achten zij deze stelling juist”. Veel gemompel in de zaal. “We kunnen het verleden nooit bewijzen!”

De tweede groep, dat waren wij:
“Het is en blijft een theorie, die erg zwak is. Veel mensen hechten hier te veel waarde aan terwijl de evolutietheorie net zo min bewezen is als de schepping, al vinden mensen dat evolutie meer voor de hand ligt.”

De derde groep:
“Wij sluiten ons aan bij de tweede groep. De evolutietheorie is niet bewezen, man acht het aanneembaar, en méér dan dat is het niet!

He? Hoor ik dat goed? Vinden ze de evolutietheorie dan geen waarheid? Nog één groep!

Groep vier zei:
“De evolutietheorie beschrijft een theorie die inderdaad niet bewezen is ook haast niet te bewijzen valt. Wij vinden het net zo aannemelijk als het geloof in een goddelijke schepping.”

Wat maken wij als christenen toch vaak bezorgd over dingen die anders blijken te zijn dan wij denken. Natuurlijk zijn er veel mensen die de evolutietheorie aanhangen alsof het geloof is. Ze pretenderen dat deze theorie de waarheid is. Maar de echte wetenschappers weten wel beter. Zij zien dat ze met de evolutietheorie maar een theorie ontworpen hebben die niet bewezen is, hoe graag ze dat ook zouden willen! Mensen willen dat deze de waarheid is, zodat ze geen verantwoording schuldig zijn aan God en zodat ze kunnen doen en laten wat ze zelf wensen.

Veel mensen denken dat het als christen moeilijk is om te leven in een onchristelijke studentenstad, maar dat valt erg mee. Veel mensen staan open voor het geloof en ik heb nog niet meegemaakt dat men echt tegen het geloof is. Verder zijn er drie christelijke studentenverenigingen. Leden van deze verenigingen steunen elkaar in het geloof en delen het geloof. Dit bouwt mij enorm op en ik groei alleen maar in mijn geloof. Het is voor mij als Wageningse student dus niet moeilijk om te geloven.

Ik hoop dat ik hiermee een aantal foutieve denkbeelden heb weggenomen met betrekking tot het geloof en studeren.

Groetjes,
Bastiaan Schouten
Student biologie