Betrokken

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 1
Uw betrokkenheid bij Het Zoeklicht merken wij op verschillende manieren. Het meest direct gaat dat via de telefoon, bijvoorbeeld omdat u het laatste nummer niet heeft ontvangen. Dat is natuurlijk heel vervelend en we doen er alles aan om dat te voorkomen, maar het laat ook zien dat het blad wordt gemist wanneer het niet op tijd wordt bezorgd.
Enkelen van u vroegen zich hardop af waarom de nieuwe hoofdredacteur, Dirk van Genderen, niet in elk nummer schrijft. “We lezen zijn stukjes zo graag.” De reden is dat hij door de gevolgen van een ongeluk daar voorlopig niet toe in staat is. We hopen en bidden dat hij zal herstellen en zijn werk weer op kan pakken.
Dat is ook de reden waarom Oscar Lohuis nu de opinieartikelen schrijft die Dirk normaal zou schrijven. Leest u wat deze broeder in dit nummer schrijft: het moet niet gaan om zijn/onze naam of succes, maar om Gods Koninkrijk. Dit nummer biedt weer volop aanleiding om betrokken te zijn bij dat Koninkrijk. Daarover vertellen we graag.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht