Betrokkenheid

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 1
Niemand wordt geholpen door iemand die niet echt betrokken is en die op anderen neerkijkt vanuit een superieure houding. Iemand die helpt, mag niet pretentieus zijn. Integendeel, zo iemand moet oprecht nederig zijn, bereid om te leren en op geen enkele wijze geneigd om de houding aan te nemen van `Kijk eens naar wat ik voor u doe!'
Voor anderen zorgen is een vaardigheid die met groei in liefde gepaard gaat. Weinig mensen hebben die betrokkenheid in overvloed, maar dit geeft ons geen excuus om te wachten met het helpen van anderen, totdat die liefde zich ontwikkelt zoals wij wensen.

drs. Jef De Vriese