Bid voor Iran en Noord-Korea

Dirk van Genderen • 86 - 2010 • Uitgave: 3
Bij de Olympische Winterspelen, die van 12 tot 28 februari in het Canadese Vancouver worden gehouden, staan ook Iran en Noord-Korea op de lijst van deelnemende landen. Landen die bij ons niet best staan aangeschreven. En terecht. Toch leven er honderdduizenden christenen in die landen, die ons gebed zeer nodig hebben.

Ik vermoed dat sommigen van ons te veel gericht zijn op de aanstaande oordelen die God over de aarde zal zenden en te weinig op de redding van verloren zondaren. Ik zeg dit ook tegen mezelf. Wij zien een land als Iran als het grote gevaar, zeker voor Israël. En we wijzen eerder naar Ezechiël 38 en 39, de grote aanval op Israël, waarbij ook Iran betrokken zal zijn, dan op Ninevé, dat zich bekeerde op de prediking van Jona. Houden we het voor mogelijk dat God ook vandaag de dag zo machtig en bovennatuurlijk in kan grijpen?

De berichten uit Iran zijn zeker verontrustend. Daar doe ik niets vanaf. De situatie is zeer dreigend en zou zomaar kunnen escaleren. En in feite kan hetzelfde gezegd worden van Noord-Korea. Het is volstrekt onmenselijk wat daar gebeurt.
Wat opvalt, is dat het deze beide regimes, die zich keihard tegenover het christelijk geloof opstellen, niet lukt om landen zonder christenen te worden. We zingen het wel eens: ‘Het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt’. God is machtiger dan alle duistere machten en krachten die zich tegen Hem keren. De satan kan vreselijk woeden en tekeer gaan, maar tegen God kan hij nooit op.

Noord-Korea staat voor de achtste keer bovenaan de nieuwe ranglijst die Open Doors onlangs publiceerde van landen, waar de vervolging van christenen het ergst is. Het afgelopen jaar zouden Noord-Koreaanse christenen zelfs misbruikt zijn door het regime voor het testen van bacteriologische en biologische wapens. Aldus iemand die goed op de hoogte is van de situatie, maar om veiligheidsredenen anoniem moet blijven.
Volgens Open Doors worden in Noord-Korea meer dan 50.000 christenen gevangen gehouden en kunnen christenen die in het land wonen er alleen in het diepste geheim samenkomen. Mensen improviseren daarom een kerkdienst door bijvoorbeeld met z’n tweeën op een bankje te gaan zitten in een park. Zonder de handen te vouwen of een Bijbel vieren ze dan toch een zondagsdienst.

Het aantal christenen in Noord-Korea wordt geschat op 400.000 en in Iran op (enkele) miljoenen. Alleen al in de hoofdstad Teheran zouden 10.000 ondergrondse huiskerken zijn, waar christenen in het geheim in groepjes samenkomen.
Het is opmerkelijk dat er in Iran momenteel een opwekking gaande is. Honderdduizenden Iraniërs zijn al tot geloof in de Here Jezus gekomen en wellicht al wel een paar miljoen de afgelopen jaren. En de opwekking gaat door, niet alleen in Iran, maar ook onder de Iraniërs buiten Iran. Wie weet, welke plannen God nog met dit volk heeft.
De Iraanse president Ahmadinejad denkt dat hij de macht in handen heeft en de weg moet banen voor de Mahdi, de islamitische messias. Maar uiteindelijk is het de God van hemel en aarde Die Zijn plannen volvoert. De wederkomst van de ware Messias, de Here Jezus Christus, is aanstaande. Dan zal Hij Zijn rijk van vrede en gerechtigheid oprichten.

De wereldpolitiek moet zich blijven keren tegen het totalitaire regime in Noord-Korea en tegen de oorlogszuchtige plannen van de Iraanse leiders. De beide landen roepen Gods oordeel over zich heen, als ze doorgaan met hun beleid en zich niet bekeren. Laten we ondertussen veel van God verwachten, ook voor Noord-Korea en Iran. Hij werkt ook daar en misschien wel krachtiger dan hier. Daar kan het je alles kosten, tot je leven aan toe, als je trouw wilt blijven aan de Here Jezus. Bid voor allen in die landen die in Christus geloven, dat ze genade en kracht zullen ontvangen om staande te blijven.

We mogen bidden dat God verwarring zendt onder de Iraanse leiders, zodat ze beschaamd zullen worden en terugdeinzen, zoals Psalm 129:5 zegt. De Here is machtig om de dreiging tegen Zijn land en Zijn volk op een bovennatuurlijke manier aan te pakken. En evengoed kan Hij het Noord-Koreaanse regime ten val laten komen. ‘Denkt aan de gevangenen (met name in Noord-Korea, DvG), alsof gij met hen gevangen waart; aan hen die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt’ (Hebreeën 13:3).

Dirk van Genderen