Bidden om eenheid in Week van Gebed

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
De Evangelische Alliantie stelt het gebed, om eenheid tussen christenen en kerken, in de komende Week van Gebed, centraal. Deze vindt plaats van 8 tot 14 januari 2006. Het thema luidt: ‘Jezus Christus, maak ons één’. De week wordt op zaterdag 14 januari afgesloten met de Nationale Gebedsdag in diverse steden in Nederland.

Het geloof in Jezus Christus is wat alle christenen bindt. Wanneer deze eenheid op een positieve manier zichtbaar wordt, helpt dit mensen om te geloven in de God van de christelijke kerk. Het lukt echter niet altijd om de eenheid samen te beleven en praktisch vorm te geven. In de jaarlijkse gebedsweek van de Evangelische Alliantie leren christenen uit verschillende kerkelijke tradities elkaar kennen en waarderen.
Naast het bidden voor eenheid onder christenen, zal er ook worden gebeden voor politiek en samenleving, Israël en de wereld. Actuele informatie over onder andere locaties voor de Nationale Gebedsdag op 14 januari is te vinden op www.nationalegebedsdag.nl.