Bij de 80ste jaargang van Het Zoeklicht

dr. W.H. Velema • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Dr. W.H. Velema:
‘Het Zoeklicht’ lees ik graag en meestal als eerste van de bladen bij een postbestelling. Waarom? Omdat ‘Het Zoeklicht’ altijd twee kanten op kijkt: naar de bijbel en vooral naar de profetische hoofdstukken; en naar de situatie van mensen van onze tijd. Dit laatste wordt indringend besproken in het licht van de profeten. Dat biedt verheldering, doorzicht en uitzicht op het einde.

Dr. W.H. Velema was als hoogleraar verbonden aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn. Hij doceerde onder meer apologetiek, ethiek en homiletiek.