Bij de 80ste jaargang van Het Zoeklicht

Willem de Vink • 80 - 2004/05 • Uitgave: 15
Willem de Vink:

Worstelen met de tijdgeest. Dat is Het Zoeklicht voor mij. En dat is goed. Want wij mogen als volgelingen van Jezus Christus niet onze ogen sluiten voor de wereld om ons heen. Het Zoeklicht helpt ons om scherp te blijven kijken en onze mond open te doen.

Willem de Vink is directeur van Agapè te Doorn.