Bij de 80ste jaargang van Het Zoeklicht

ds. J.H. Velema • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
Door constant, gedurende 80 jaar, nadruk te leggen op de Maranatha-gedachte, heeft Het Zoeklicht ook invloed uitgeoefend in kerken van gereformeerde belijdenis en is ook daar meer aandacht gekomen voor de actualiteit van de verwachting van Christus’ wederkomst.

Ds. J.H. Velema
Emeritus Predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk