Bij de 80ste jaargang van Het Zoeklicht

Henk P. Medema • 80 - 2004/05 • Uitgave: 17
Het Zoeklicht is één van de zeer weinige bladen in Nederland waarin heel serieus aandacht geschonken wordt aan de aanstaande wederkomst van Christus. Al bijna veertig jaar lang kijk ik het blad direct in als het bij de post zit.

Mr. Henk Medema
uitgever, schrijver, spreker