Bij de 80ste jaargang van Het Zoeklicht

ds. G. Bosveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 19
Dank aan God voor de 80-jarige bediening van Het Zoeklicht.
De noodzaak om de tekenen die op Jezus’ wederkomst duiden, met klem onder de aandacht van onze tijdgenoten te brengen, is groter dan ooit!

ds. G. Bosveld
Baptistenpredikant Delfzijl