Bij de tijd

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 5
Veertig jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan. Verschillende christelijke organisaties doen dat in dit jaar. Zo begonnen in 1967 de, inmiddels wereldwijd bekende Continental Singers met zingen, de OostEuropa Zending met Bijbels smokkelen en enkele mannenbroeders in ‘Het Brandpunt’ met de oprichting van de Evangelische Omroep.

Het was ook het jaar dat Jeruzalem, met de Tempelberg, weer werden ingenomen door Israël. Een grote stap in de vervulling van het profetisch woord. Deze ‘schaal der bedwelming’, zoals Jeruzalem genoemd wordt in Zacharia 12:2, maakt dat dit Woord zeer actueel is.

Het Zoeklicht wil op die actualiteit inspelen. Hoewel al in jaargang 83, is het blad nog steeds bij de tijd. In juni willen we de eerste e-mail nieuwsbrief versturen. Nog een weg om onze boodschap uit te dragen. U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@zoeklicht.nl. Kijk voor meer informatie op bladzijde 20.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht