Bijbel voor iedereen pas in 2055

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 12
Het lijkt erop dat de Bijbel pas in 2055 is vertaald in elke taalgroep waarvoor dat nodig is. Wycliffe,/i>, een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met het vertalen van de Bijbel, heeft echter goede hoop dat het sneller kan, omdat er momenteel grote belangstelling is voor het vertaalwerk. Tien jaar geleden kwam Wycliffe met het plan Vision 2025, waar gesproken werd van een vertaalproject in elke taalgroep in het jaar 2025. Zou er helemaal niets extra gebeuren, dan zou het zeker tot het jaar 2150 duren voordat het Bijbelvertaalwerk er op zat, aldus het plan.
Vorig jaar liet Wycliffe al doorschemeren dat het wel eens 2038 kon worden voordat het doel gehaald wordt. Nu is die verwachting bijgesteld tot 2041. In dat jaar moet er in alle taalgroepen een vertaalproject zijn gestart. Aangezien zo’n project tussen de vijf en vijftien jaar duurt, kan het tot 2055 duren voordat de Bijbel in al die talen beschikbaar is.