Bijbelbidden

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 4
Gods soevereiniteit leidt voor wie geestelijk volwassen is niet tot passiviteit, maar tot dankbaarheid, nederigheid en volgzaamheid. Ze geeft vrijheid om te handelen in de roeping waarin Hij je heeft geroepen. Dan kun je zingen: “Het gaat goed met mijn ziel!” Al woedt de storm en gebeuren er dingen die ogenschijnlijk niet passen in wat je van God weet en wat Hij jou heeft beloofd, je wacht geduldig in de buik van de vis. Zo leert je hart afhankelijkheid van Hem in plaats van controlerende eigengereidheid. Op een dag kom je aan land en worden Zijn beloften aan jou openbaar vervuld.
In de buik van de vis komt Jona tot gebed. In het midden van het boek Jona staat het gebed. Krachtig gebed ontstaat wanneer er een inhoud is die is aangeleerd uit Gods Woord. Jona bidt de psalmen. Geen woord van Jona’s gebed is origineel! Hij valt terug op wat Hij van God weet uit Gods openbaring in Zijn Woord en op de gebeden die hij daar uit heeft geleerd. Hij bidt de waarheid van God, uit het Woord van God.
Je moet meer de Bijbel bidden! In onze cultuur is gebed vaak eenzijdige zelfexpressie, het opzoeken van ervaring van God, emotionele vervulling. Gebed moet ook inhoud hebben: de inhoud van het Woord van God, Zijn geboden, beloften, verordeningen, wetten, wegen, etc. Dan bid je naar God de inhoud van het hart van God. Een dergelijk gebed is naar de wil van God. En God verhoort dergelijke gebeden!

Jef De Vriese