Bijbelkennis

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 9
Al ruim een jaar hebben we met enige regelmaat een nieuwe opgave voor Lees en Weet. Johan Zijlstra stelt een bekende of onbekende Bijbelse persoon aan u voor en wie het goede antwoord instuurt, maakt dan kans op een boek van onze uitgeverij. Dubbel verantwoord leesvoer dus. In dit nummer treft u weer een nieuwe kennismaking aan. Eerlijk gezegd, zelf weet ik ze ook niet altijd en ben ik blij wanneer ik het eerste antwoord binnen zie komen via leesenweet@zoeklicht.nl. Dit keer laten we ook mevrouw De Vries aan het woord. Zij had vorig jaar alle antwoorden goed en geeft aan hoe ze aan die kennis komt.
Feike ter Velde noemt het bittere noodzaak om terug te keren tot de Schrift en de Bijbel open te doen in de binnenkamer. We moeten, zo roept hij op, de Bijbel devotioneel leren lezen. Men wil zo graag God bewijzen, ook in het persoonlijk leven. Alleen, dat kan niet los van Gods Woord, Zijn openbaring.
In het Verhaal vertelt Els ter Welle dat ze heel nuchter geloofde, omdat het in de Bijbel staat. Ze vertelt onder andere over waarom ze door de Spreuken is geïnspireerd. Ook dit keer ontbreekt deze rubriek niet. Deze gaat dit keer over het wonder dat de Bijbel door de eeuwen heen bewaard is gebleven. Steeds waren er mensen die zich erover ontfermden, maar bovenal heeft God Zelf gewaakt over Zijn Woord.
De Here waakt ook over ons, Hij wil ons beschermen tegen de pijlen die de satan op ons afvuurt. Dat leren we uit de geestelijke wapenrusting, wanneer we het schild des geloofs ter hand nemen. Wanneer we blijven zien op Jezus, hebben die pijlen geen vat op ons.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht