Bijbelkennis

ds. Johan M. Zijlstra • 86 - 2010 • Uitgave: 9
Onlangs had ik een gesprekje over de rubriek Lees en Weet met Zoeklichtabonnee mevrouw Wies de Vries-Streefkerk uit Kampen (1948, gehuwd, twee zoons, een schoondochter, twee kleinkinderen). Mevrouw De Vries doet - als zoveel anderen - trouw mee aan de tweemaandelijkse quiz Lees en Weet. Onder de inzenders die het afgelopen jaar iedere keer meededen en altijd alle antwoorden goed hadden, is één naam getrokken om een gesprek mee te hebben. Dat werd mevrouw De Vries.

Vertel eens, hoe lost u de puzzel op? Met behulp van de computer?
Die hebben wij wel, maar we hebben geen internetverbinding, wel de online-Bible. Ik lees de opgave één of twee keer en dan weet ik wel over wie het gaat. Om de vragen allemaal nauwkeurig te beantwoorden, ga ik de (online) Bijbel raadplegen, lezen en zoeken.

Het antwoord zo gauw vinden, hoe doe je dat?
Dat is omdat ik veel in de Bijbel lees, dagelijks en dat doe ik niet sinds gisteren of eergisteren, maar al vele jaren, ik trek er iedere dag tijd voor uit.

Leest u met behulp van een Bijbelrooster?
Daar kan ik kort over zijn, ja. Maar ik maak dat rooster zelf, ik plan twintig hoofdstukken per dag, op zondag een paar minder, omdat ik dan ook een vijftal Psalmen lees.
Het komt erop neer dat ik in twee maanden de Bijbel doorlees, jaarlijks in totaal zes keer. Ik doe dit sinds 2000, daarvoor las ik ook dagelijks, toen tien hoofdstukken. Meer hoofdstukken per dag is beter, je herinnert je dan ook de namen die de afgelopen dagen voorbij kwamen. Ieder Bijbelboek leert je Gods karakter beter kennen, Hij is GEWELDIG!

Leg eens uit, hoe vindt u er de tijd voor?
Dat is een kwestie van doen, ik ben een redelijk snelle lezer en daarbij, het kost niet meer dan drie kwartier per dag. Hoeveel tijd gaat er in het lezen van de krant wel zitten, daar besteed ik minder tijd aan, tv-kijken doe ik weinig.

Hebt u de Bijbel, de Bijbelkennis van jongs af meegekregen?
Nee, dat niet. Ik zat niet op een christelijke school. Tot m’n zesde gingen we naar de kerk, daarna gebeurde dat mede door verhuizing niet meer. Toen ik een jaar of dertien was, werd mijn moeder ziek. Zij heeft toen de kerkgang weer opgepakt en wij, ons vierhoofdig gezin, gingen mee.

Heeft dat nog een vervolg gekregen?
We zijn kerkelijk getrouwd, ik geloofde toen niet. Vijf jaar na ons huwelijk - we waren toe van woonplaats veranderd - organiseerde één van de plaatselijke kerken een korte cursus ‘Kennismaking met de Bijbel’ waarvoor ik werd uitgenodigd. Dat is cruciaal geworden. Eigenlijk was die predikant zijn tijd ver vooruit, we zouden het nu, meer dan dertig jaar later, een Alpha-cursus noemen. Door deze hernieuwde kennismaking met het Woord was mijn belangstelling gewekt, ging ik Bijbellezen en vroeg die laatste avond om een vervolg, dat kwam er. Ik kwam tot geloof, deed belijdenis, bezocht later een interkerkelijke Bijbelstudiegroep. Ik werd gepakt door de Schrift, met hoofd en hart. Ik wilde niet anders dan de Heer volgen en Bijbelkennis vergaren.

Sinds wanneer bent u abonnee op Het Zoeklicht?
Aanvankelijk gaf een ander mij het blad, maar ik ben nu sinds een reeks van jaren zelf abonnee. Ik kijk altijd eerst op de achterkant, ga dan ’koppensnellen’ en vervolgens lezen. Als er een opgave Lees en Weet in staat - ik weet om de hoeveel nummers dat het geval is - heeft het lezen en oplossen van de puzzel alle prioriteit, erg leuk. Tweemaal ben ik op het verkeerde been gezet. Eerst vanwege de vermelding over een veldmuizenplaag, omdat dat ook in een ander verhaal voorkomt. Later over hem die veel te danken had aan zijn hulp. Ik ging ervan uit dat die hulp een vrouw was. Wie denkt er nou aan een ezel?

Mevrouw De Vries, heeft u nog tips?
Uiteraard deze, wees trouw in het Bijbellezen, het is erg zinvol en waardevol. Het is als manna, dagelijks brood, Levend brood voor hart en ziel.
Lees je door de week dagelijks vijf hoofdstukken, ’s zondags twee met daarbij drie psalmen, dan heb je in een jaar heel de Bijbel gelezen. Toen ik voor eerste keer de Bijbel ‘uit’ had, voelde ik de behoefte om - zoals de Joden dat doen op Simchat Thora - met de Bijbel te gaan dansen, zo blij was ik.

O ja, hoorde u al eens bij één van de winnaars?
Nee, tot op heden viel ik niet in de prijzen.

Nou, vandaag wel. Namens de redactie van Het Zoeklicht mag ik u drie boeken overhandigen, van harte gefeliciteerd. En voor uw enthousiaste meewerking aan dit gesprek, de vriendelijke ontvangst hier, heel hartelijk dank. Wat de opgaven Lees en Weet betreft, we blijven op u rekenen.
Moge de HEER u zegenen.

ds. Johan M. Zijlstra