Bijbelkennis

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 13
Een goede kennis van Gods Woord is een stevig fundament voor ons geloof. Hans Kruisman heeft dit al meermaals in Het Zoeklicht betoogt. Vanuit de Bijbel gaat hij dan ook steeds op zoek naar het antwoord op verschillende vragen. In dit nummer is dat: wie is de g(G)od van de islam? Vanuit de Bijbel laat hij zien dat onze God een heel andere is dan die van de moslims.
Bijbelkennis is ook belangrijk om de tijd waarin we leven te kunnen duiden. Een onderwerp waar Gert van de Weerd over schrijft, ook in dit nummer. Van de Weerd heeft verschillende profeten grondig bestudeerd, zo blijkt ook uit de uitgebreide Bijbelverklaringen die hij daarover schreef. Henk Schouten probeert een inkijkje te geven in de werkwijze van Gert van de Weerd bij zijn bespreking van de Bijbelverklaring van Amos.
Dat we ons moeten richten op wat de Bijbel ons te zeggen heeft, blijkt ook uit het Commentaar van Dirk van Genderen. Hij wijst op de vele zogenaamde eindtijdsites op internet, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar complotten, aanstaande rampen en bizarre visioenen, terwijl het zicht op Christus verloren wordt.
Wist u overigens dat wat Bijbelkennis, of bij ‘gebrek’ hieraan wat Bijbelstudie, u ook nog eens aan een mooi boek kan helpen. Johan Zijlstra geeft in het kader van ‘Lees en weet’ weer een korte levensgeschiedenis van een Bijbelse persoon. Uit de reacties op eerdere opgaven komt een groot enthousiasme naar voren: ‘Vandaag uw blad in de bus gekregen en meteen in geheugen en Bijbel gedoken!!’ en ‘Wat mooi om zo’n ‘zoektocht’ in Het Zoeklicht te vinden!’ Ik hoop dat u door de Bijbelkennis in Het Zoeklicht heen onze Schepper en Redder beter mag leren kennen.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht