Bijbelse beelden van de vervulling met de Geest

Hugo Bouter • 79 - 2003/04 • Uitgave: 24
Waarmee vullen wij het hart en het leven van de mensen in onze omgeving die de Heer nog niet kennen, en die daarom heel goed met 'lege vaten' te vergelijken zijn? Worden zij gevuld met de dingen van God, met het Woord van God, met de dingen van de Heilige Geest? Laten wij niet twijfelen aan Gods beloften, maar dit werk in het geloof beginnen.

(1) Als wij zelf maar 'olie' in onze kruiken hebben en licht verspreiden in onze omgeving (vgl. Matt. 25:4), kan God dat 'weinige' gebruiken en op wonderbare wijze vermeerderen.
(2) Dan vullen wij ook andere ‘vaten’ met ‘olie', een bekend beeld van de Heilige Geest (vgl. 2 Kon. 4:1-7).
(3) David spreekt over een volle en overvloeiende 'beker' voor de schapen van de goede Herder (Ps. 23:5).
(4) In de tegenwoordigheid van de Heer werden de 'vaten' in de feestzaal tot boven toe gevuld met water, resp. wijn (Joh. 2:6-10).
(5) De Heilige Geest wordt dan in ons een 'bron', d.i. een fontein van water, die omhoog springt in ons binnenste, die al onze dorst lest en tevens stromen van levend water naar buiten laat vloeien (Joh. 4:14; 7:37-39 'Dit nu zei Hij van de Geest').

Het beeld van de watervaten in Johannes 2 toont tevens wat de goede weg is om vervuld te worden met de Geest. Het reinigingswater spreekt hier van het Woord van God in zijn heiligende en reinigende kracht, als de voorwaarde voor een leven dat vol is met de blijdschap van de Heilige Geest (Joh. 15:3; Ef. 5:26).
Wanneer wij vol zijn van de rijkdommen van het Woord van God, maakt Gods Geest dat tot een bron van voortdurende vreugde. Het ‘water’ wordt veranderd in ‘wijn’ - de wijn is een bekend bijbels beeld van blijdschap (vgl. Richt. 9:13; Ps. 104:15). Vandaar dat de apostel ons ertoe oproept het Woord van Christus rijkelijk in ons te laten wonen, om een blij loflied te kunnen zingen in ons hart en tot elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Kol. 3:16; vgl. de parallelplaats Ef. 5:18-19).

Hugo Bouter